Zanglijster, schaarser wordend in de stad. Foto: Ran Schols

Doe mee in het achtste jaar MUS

Het stadsvogelmeetnet MUS (Meetnet Urbane Soorten) begint aan het achtste seizoen. Van 76 goed gevolgde soorten namen er in de afgelopen jaren 33 af en 29 toe. De overige bleven stabiel.

 

Winnaars en verliezers
In 2013 zijn er ruim 364.000 vogels doorgegeven en 163 soorten. De grootste klappen vielen onder struikbroeders en insecteneters, waaronder Gierzwaluw, Merel, Zanglijster, Winterkoning, Spotvogel en Tuinfluiter. Ook sommige soorten die van bomen afhankelijk zijn zitten in de min. Bij de vogels die in of op gebouwen broeden, zoals Spreeuw, Stadsduif, Huismus en Kauw, houden toe- en afnemende soorten elkaar in evenwicht. De meeste watervogels zijn toegenomen.
De resultaten van de eerste zeven jaar verschijnen binnenkort in Sovon-Nieuws. In de digitale-nieuwsbrief worden de resultaten op provinciaal niveau gepresenteerd.

 

Meedoen is eenvoudig
MUS is een laagdrempelige telling waarbij je op 8-12 vaste punten telt. Je noteert gedurende vijf minuten de aantallen per soort. Jaarlijks kost het maar 7,5 uur voor 3x tellen en invoeren. Elk van de 3 telperiodes duurt een maand waarbinnen één telling gedaan wordt. Vier keer in het seizoen verschijnt de MUS-Nieuwsbrief met resultaten, ervaringen van tellers en tips en trucs voor het tellen en de invoer. Voor informatie over MUS, vacante gebieden en aanmelden: kijk elders op de website.