Ook verkeerslachtoffers, zoals deze jonge Ransuil, zijn – mits deze in goede staat verkeren – interessant voor nader onderzoek | Foto: Roy Slaterus

Dode vogels gezocht voor onderzoek

Wie regelmatig in het veld is zal af en toe stuiten op een dode vogel. Uit nieuwsgierigheid zullen velen zo’n kadaver van dichtbij bekijken, om te bepalen welke soort het betreft en of er ringen of andere bijzonderheden zijn. Maar verder onderzoek kan interessante gegevens over doodsoorzaak en ziektes opleveren.

Sinds de start van het ‘kadaveronderzoek’ van Sovon in 2006 zijn ongeveer 3500 dode vogels verzameld en voor onderzoek ingezonden. Het betrof voornamelijk watervogels en er werd hoofdzakelijk getest op de aanwezigheid van Aviaire Influenza (AI, ook wel bekend als vogelgriep). Hoogpathogene AI-virustypen werden niet gevonden, maar – tezamen met de monitoringresultaten uit andere landen – kwamen wel veel nieuwe gegevens beschikbaar over laagpathogene AI-virussen bij wilde vogels.

Ook nu nog zijn wij op zoek naar vogelkadavers die voor onderzoek kunnen worden ingezonden. Het gaat dan om complete kadavers van vogels die nog maar kort dood zijn (bij voorkeur korter dan één dag) en koel – maar niet ingevroren – bewaard zijn. Vogels die behoren tot de AI-risicosoorten (watervogels, roofvogels en kraaiachtigen) worden door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad op AI getest. Uit het gehele land zijn inzendingen welkom.

Pluimveeregio's

Vondsten uit regio’s met pluimveebedrijven zijn extra interessant; gedacht kan worden aan de Gelderse Vallei, het oosten van Noord-Brabant en aangrenzend Limburg, het westen van Friesland, Zuidwest-Drenthe en delen van Overijssel. Maar ook talloze gebieden met concentraties aan watervogels elders verdienen aandacht.

Kennis vergaren

Nieuw dit jaar is dat een deel van de kadavers eerst bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) in Utrecht wordt onderzocht op doodsoorzaak en eventuele andere dierziektes. Zo wordt meer kennis vergaard over ziektes die bij verschillende vogelsoorten voorkomen. De inzender van het kadaver ontvangt na afloop van het onderzoek de uitslag. Ook vogels die niet behoren tot de AI-risicosoorten komen in aanmerking voor dit type onderzoek, evenals exemplaren waarvan de vinder de doodsoorzaak reeds denkt te kennen (zoals verkeer-, draad- of raamslachtoffers).

Dode vogel melden

Heeft u een dode vogel gevonden die geschikt is voor onderzoek, dan ontvangen wij graag uw melding. Op de meldpagina kan worden aangegeven, dat de vogel verzameld is en beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op om verdere afspraken te maken.

Het transport naar het laboratorium (Lelystad of Utrecht) wordt door ons verzorgd. Uw inzet levert een grote bijdrage aan het onderzoek naar doodsoorzaken en ziektes bij vogels!

Voor aanmeldingen of vragen kunt u ook contact opnemen met projectcoördinator Roy Slaterus of met het Dutch Wildlife Health Centre (030-2537925).