Kneu, in de regio 'Mourik' genoemd, net als het Nijmeegse vogeltijdschrift. Foto: Ria Vogels

Digitale avifauna Rijk van Nijmegen

Streekavifauna's vormen gewild leesvoer onder vogelaars, zeker indien ze woonachtig zijn in de regio. Bij anderen wakkeren ze soms verzamelwoede aan. Heel wat vogelaars hebben een kast vol streekavifauna's thuis.

Heeft de papieren versie zijn langste tijd gehad? Dat is wat kras gesteld. Maar het is een feit dat het momenteel niet zo hard loopt met de avifaunistische boeken (al schijnt er binnenkort eentje over Groningen uit te komen en hoorden we bijv. over interessante initiatieven in de Biesbosch).

Digitaal alternatief?

We gaven al eens in een actueeltje aan dat een digitale avifauna een alternatief kan zijn voor de klassieke papieren versie. Het heeft enkele voordelen, maar blijft hoe dan ook een boel werk. Sommige pogingen in het recente verleden sneuvelden dan ook in schoonheid.

Rijk van Nijmegen digitaal

Enkele enthousiastelingen van VWG Rijk van Nijmegen hebben inmiddels, na enkele jaren zwoegen, hun digitale ei gelegd. Deze avifauna is te bereiken via de website, waarna de gewenste soorttekst in een oogwenk gevonden is. Voorzover wij weten is het de eerste regionale streekavifauna die helemaal digitaal is opgezet. Een toelichting vind je hier.

Andere projecten

Remco Wester sleutelt gestaag verder aan zijn website over de vogels van Gelderland. Deze bevat veel details omtrent waarnemingen van zeldame soorten in deze provincie. De site van Dutchavifauna, waarop aanvaarde waarnemingen van dwaalgasten landelijk worden bijgehouden, zal iedereen wel kennen.
We blijven graag op de hoogte van lopende initiatieven (webredactie@sovon.nl).