Witwangsern. Langenboom, 22 mei 2012. Foto: Jan Albers (waarneming.nl)

Digitale avifauna de toekomst?

Veel vogelwerkgroepen hebben, na lange tijd actief te zijn geweest in de eigen regio, de behoefte om opgedane kennis vast te leggen. Als het gaat om verspreiding en aantallen van vogels, is dat doorgaans in de vorm van een 'avifauna'; zeg maar een al dan niet uitgebreid overzicht van de vogels in de regio.

Zulke overzichten maakten een bloeiperiode door in het laatste kwart van de twintigste eeuw en kort daarna. Ze varieerden van verslagjes van enkele bladzijden tot boekwerken van meer dan 500 pagina's. De laatste jaren lijkt de stroom wat op te drogen. Een grote stapel te verwerken materiaal in combinatie met gebrek aan tijd en/of enthousiaste krachten, maar ook toenemende problemen om uitgevers te vinden maken het vervaardigen van papieren avifauna's er niet eenvoudiger op. 

Digitale alternatieven
In dit digitale tijdperk zijn er ook alternatieven voor papier. Zo is op de site van Dutch avifauna gedetailleerde informatie te vinden van vogelsoorten die door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna worden (of werden) beoordeeld. Er zijn ook meer regionale initiatieven, waarvan we er twee uit Gelderland onder de aandacht brengen.

Vogels in (delen van) Gelderland
Twee sites, beide in opbouw nog, timmeren aan de weg. De Avifauna van Gelderland werkt gestaag aan een overzicht van in deze provincie waargenomen soorten. Van zeldzame soorten is vaak al informatie op de site te vinden. Tevens zijn er aardige berichten over bijvoorbeeld de eerste Orpheusspotvogels van de provincie, of een afwijkend gekleurde Gele Kwikstaart.
De vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen heeft beschrijvingen opgesteld van zowel gewone als zeldzame soorten in hun werkgebied. Dit project begint zijn eindpunt te naderen.

Voordelen en nadelen
Digitale avifauna's hebben enkele voordelen boven papieren. Zo hoeft er geen strenge deadline te zijn voor het inleveren van manuscripten. Lengte van teksten; het plaatsen van foto's, linkjes naar bronnen; teksten bijwerken als er nieuwere informatie beschikbaar komt...allemaal betrekkelijk eenvoudig te realiseren.
Daar staat tegenover dat juist die vrijblijvendheid ook tot 'eindeloze' projecten kan leiden; iets waar met wat sturing wel wat aan te doen valt. En natuurlijk blijven er velen die toch het liefst een bladerboek hebben.