Dick Woets overleden

Op 12 september 2019 overleed Dick Woets, 74 jaar oud. Een groot kenner van moerasvogels, in het bijzonder die van de Weerribben, waar hij meeslepend over kon schrijven.

Dick Woets kwam uit de Kop van Noord-Holland, schreef er onder meer over de vogels van het Zwanenwater, maar woonde bijna een halve eeuw in Noordwest-Overijssel. Daar kon hij zich ornithologisch helemaal uitleven, met name op de aan moerassen gebonden vogels die hem fascineerden. Kiekendieven, reigers, rallen, maar ook vele andere soorten...hij bestudeerde ze letterlijk dag en nacht, en schreef er ook over. 

Vogels vanuit een persoonlijk perspectief

Zo beschreef hij de opkomst én ondergang van een populatie kiekendieven (drie soorten) in de Weerribben in uitgebreide artikelen in Het Vogeljaar en De Takkeling. Hij maakte het mee, het raakte hem tot in zijn ziel, en dat is goed navoelbaar bij (her)lezing. Maar ook uit artikelen over andere vogels blijkt zijn persoonlijke betrokkenheid. Ze werden veelal gepubliceerd in het te weinig bekende regionale vogeltijdschrift De Noordwesthoek (wat zou het mooi zijn als dit integraal werd opgenomen in de website Natuurtijdschriften.nl). Uit het boekje Vogelleven in de Weerribben (1985), geïllustreerd met meest eigen foto's, blijkt zijn grote liefde voor en kennis van dit gebied.

Natuurbeleving en poëzie

Over zijn fascinatie voor de natuur, maar ook de ups and downs in zijn persoonlijke leven, valt te lezen in het boekje Natuurbeleving, unieke ervaringen met vogels, een uitgave van IVN Noordwest-Overijssel (2010). Mooie verhalen, soms hilarisch (vast komen te zitten met de 'brommobiel'...), een enkele keer ook bitter (met name het beheer van de Weerribben was hem een doorn in het oog), en meeslepend geschreven. Bijzonder is ook zijn dichtbundel Een stenen halm (1989), waarin hij zich kwetsbaar opstelde in gevoelige, persoonlijke gedichten.

Helaas...

De afgelopen jaren werkte Dick aan zijn zijn ultieme boek over kiekendieven. Literatuur en veldstudies verschaften hem inzichten die nooit eerder beschreven zijn. Hij kreeg echter onvoldoende tijd om zijn grote wens in vervulling te laten gaan. Zoals hij het zelf verwoordde: 'De dood maakt helaas nooit afspraken maar komt altijd veel te vroeg'.

Fred Hustings