Scholekster. De Horde, 11 juni 2006. Foto: Arjan Boele

Deur op slot voordat je gaat slapen: dertien jaar slapende Scholeksters

Tellen op slaapplaatsen van Scholeksters, levert dat - behalve een bijdrage aan het landelijke beeld - nog aardige inzichten op? In ieder geval zeker als je het een tijd volhoudt.

In 2002 was de Scholekster de jaarsoort van Vogelwerkgroep Arnhem e.o. Jan Schoppers heeft in dat jaar de slaapplaats op Het Zwarte Schaar, een oude bocht van de IJssel bij Doesburg, maandelijks (maart-juli) geteld. De slaapplaats bleek één van de grootste voor de soort in deze regio te zijn. Vanaf 2008 (het landelijke Jaar van de Scholekster) tot en met 2019 zijn er jaarlijks, in wisselend aantal, slaapplaatstellingen, uitgevoerd.

Scholeksters slapen het liefst opgesloten

Langs de oude IJsselloop liggen enkele campings met jachthavens. In de beginjaren sliepen Scholeksters nog regelmatig op de oevers van de IJssel-bocht. Gaandeweg ontwikkelden ze een voorkeur voor twee drijvende aanlegsteigers voor plezierjachten. Op één van beide slaapt tegenwoordig bijna 93%. Beide steigers kregen in de eerste jaren een afsluitbaar hek waardoor de vos, waarschijnlijk een belangrijke predator, geen toegang heeft tot de slaapplek.

Afname

Ondanks de veilige plek is het aantal Scholeksters in de dertien jaar flink afgenomen, van rond de 120 vogels in de beginjaren naar ruim 40 recent in maart en april. Dat past in het landelijke beeld van neergang.

Meer lezen

Het hele verhaal is te lezen in het regionale tijdschrift Vlerk en hier als pdf