Tellen in de avonduren. Foto: Nico de Bont

Derde ronde MUS-tellingen begonnen

De eerste twee rondes zitten er alweer op, tijd voor de derde en laatste MUS-telling van dit jaar: de avondronde.

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) wordt steeds populairder. Op dit moment zijn van de eerste en tweede ronde respectievelijk 823 en 737 tellingen ingevoerd. Dat is het hoogste aantal tot nu toe! Waarschijnlijk komt daar nog wat bij, maar hiermee kunnen we al een eerste indruk krijgen van de stand van zaken bij de vogels in het stedelijk gebied.

 

Tabel 1. Voorlopig gemiddeld aantal per soort per postcodegebied bij de eerste en tweede telling MUS in 2020 en 2021. Groen toename en rood afname van 10% of meer.

 

Voorlopige indruk

De gegevens geven een voorlopig beeld voor de meeste standvogels en ook voor een deel van de trekvogels. Bij een aantal standvogels zoals Waterhoen, Meerkoet en Roodborst zijn (iets) lagere aantallen gezien. Wellicht dat de vorstperiode bij deze soorten en ook andere standvogels debet is aan de iets lagere aantallen. Dat niet elke standvogel daardoor in lagere aantallen is gemeld, zien we bij Merel, Pimpelmees, Koolmees en Boomkruiper. De Merel lijkt licht te herstellen, wellicht is de overleving en/of het broedsucces recent wat beter. Ook de Zanglijster lijkt iets op te veren na jaren van afname.

Bij de trekvogels zijn in vergelijking met vorig jaar doorgaans lagere aantallen geteld. Het is voorlopig lastig te duiden. Een deel van de soorten is later teruggekeerd, maar wellicht hebben de populaties tijdens de trek of in de overwinteringsgebieden een veer gelaten. We zien dat o.a. bij Zwartkop, Tjiftjaf en Fitis. Ook bij Gierzwaluw, Boerenzwaluw en Huiszwaluw zijn lagere aantallen geteld maar voor deze soorten is vooral de derde telling van belang.

Avondronde

Na twee MUS-tellingen in de ochtend, vindt nu tot en met 15 juli de derde ronde van 19 uur tot 22 uur plaats. Tijdens deze ronde is er kans op iets andere soorten. Naast de Gierzwaluw zijn ook Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Boomvalk soorten die vooral tijdens de avondtelling worden gezien.

MUS teller worden?

Wil je ook MUS-teller worden? Volg dan de gratis MUS-cursus en verdiep je kennis via het online materiaal dat we beschikbaar stellen. Voor meer informatie kun je terecht bij Jan Schoppers.