Nachtzwaluw. Foto: Harvey van Diek

Defensie en Sovon gaan samenwerken

De Dienst Vastgoed Defensie van het Ministerie van Defensie (de beheerder van het vastgoed en de defensieterreinen) en Sovon Vogelonderzoek Nederland ondertekenden op 31 mei een samenwerkingsovereenkomst. In de overeenkomst is vastgelegd dat de gegevens die zijn verzameld van vogels op defensieterreinen, in de vogeldatabank van Sovon terechtkomen.

Sovon volgt al decennialang de ontwikkelingen van alle in het wild voorkomende vogelsoorten in heel Nederland. In de databank van Sovon zitten inmiddels meer dan 100 miljoen vogelgegevens  uit heel Nederland. De uitbreiding met gegevens van vogels op defensieterreinen zijn voor de landelijke monitoring van vogels van groot belang. De samenwerking versterkt zo de landelijke vogelmonitoring, wat ten goede komt aan het Nederlands natuurbeleid.

Naast een betere landelijke dekking van het monitoringsnetwerk zijn de gegevens waardevol, omdat defensieterreinen in Nederland tot de belangrijkste (broed)gebieden van kritische of kwetsbare vogelsoorten behoren. Voor  veel van deze soorten zijn Natura 2000-gebieden  aangewezen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Nachtzwaluw en andere broedvogels van zandverstuivingen en heidevelden.

Uitwisselen

De gegevens van Defensie zijn dan ook een belangrijke aanvulling. Daarnaast levert de samenwerking voor Defensie een besparing op door het gezamenlijk gebruik van systemen, geautomatiseerde gegevensverwerking en back-up mogelijkheden.

In de overeenkomst is vastgelegd dat beide partijen hun producten en diensten uitwisselen, met als doel het efficiënt verzamelen, verwerken en gebruiken van monitoringgegevens over vogels op terreinen van Defensie. Zo voert Defensie straks haar gegevens in via een webapplicatie van Sovon waarin broedvogelgegevens automatisch worden geclusterd tot territoria.

Directeur DVD kapitein ter zeel Paul van Rede en directeur Sovon Theo Verstrael kijken door verrekijkers naar vogels op een Defensieterrein. Foto: Ministerie van Defensie  

Directeur DVD kapitein ter zee Paul van Rede en directeur Sovon Theo Verstrael zetten hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Sovon Vogelonderzoek Nederland

Directeur Sovon Theo Verstrael en directeur DVD kapitein ter zee Paul van Rede kijken door verrekijkers naar vogels op een Defensieterrein. Foto: Ministerie van Defensie

Directeur Sovon Theo Verstrael en directeur DVD kapitein ter zee Paul van Rede kijken door verrekijkers naar vogels op een Defensieterrein. Foto: Ministerie van Defensie