Broedgeval Grauwe Vliegenvanger, De Steeg | Foto: Simon Barteling

De laatste loodjes voor het veldwerk broedvogels

Veel soorten zijn al klaar of zitten aan het einde van het broedseizoen. Je kunt dan nog een laatste controleronde doen voor een aantal soorten om te kijken of de jongen succesvol zijn uitgevlogen. Maar voor een klein groepje soorten is de komende periode nog belangrijk.

Welke soorten?

De belangrijkste soorten waar het hier om gaat zijn in de winter Afrika-gangers en komen in het voorjaar relatief laat terug waardoor ze nu nog op eieren zitten of jongen hebben: Wespendief, Boomvalk, Kwartelkoning, Nachtzwaluw, Gierzwaluw, Huiszwaluw en Grauwe Vliegenvanger. Kijk voor elk van de soorten even op soortenpagina voor de tips en trucs voor tellen en onderzoek.

Grauwe Vliegenvanger

Vorige week kregen we een mail van Simon die een broedende vogel in de tuin had die hij niet gelijk herkende. Hij had al het vermoeden dat het een ‘vliegenvanger’ was omdat de vogel telkens vanaf een plek insecten uit de lucht pakte. Ook wist Simon te vertellen dat de vogel een nestje had in de stierenkop aan de muur die hij als student op de Academie had gemaakt.

De Grauwe Vliegenvanger is een onopvallende soort zowel wat betreft uiterlijk als geluid. Vaak valt de iele zang weg in de kakafonie van de andere soorten. Het maken van duikvluchtjes naar insecten is wel opvallend en typisch gedrag van de soort. De dichtheden zijn nergens hoog. De grootste kans om een Grauwe Vliegenvanger te zien is in het landelijk gebied, dorpen, erven, parken en bossen. Simon zal het verloop van dit broedgeval volgen en invoeren voor het nestkaartproject

Foto’s: Broedgeval Grauwe Vliegenvanger, De Steeg. Simon Barteling.