Paartje Krakeend in najaarskleed | Foto: Harvey van Diek

De Krakeend; een succesverhaal

Nu de Vogelatlas van Nederland op het punt van verschijnen staat, is het goed om er eens een soort uit te lichten die het heel goed heeft gedaan deze atlasperiode, maar eigenlijk ook al lang daarvoor. En dan bedoelen we niet de usual suspects als Grote Zilverreiger, Cetti’s Zanger of Middelste Bonte Specht, maar de Krakeend. Onopvallend maar zeker succesvol.

Grijze eend in de lift

In de tweede helft van de vorige eeuw kreeg de Krakeend in ons land, maar ook in andere Europese landen, de wind behoorlijk mee. De status veranderde van een zeldzame in een (vrij) algemene broedvogel, met in de recente atlasperiode 21.000-26.000 broedparen. Daarbij steekt het aantal van 550-800 broedparen uit midden jaren zeventig schril af. Het is enorm hard gegaan met deze grijze eend. Hij profiteert maximaal van de aanleg van nieuwe (natte) natuur en herstel van bijvoorbeeld plasdrassituaties en beekdalen, maar weet ook nieuwe biotopen te benutten zoals (tijdelijke) afgravingen. Of dit alles verklaart, is de vraag.

Stijger onder de eenden

Van de eendensoorten die in ons land broeden is de Krakeend een van de weinige die enorm in de lift zit. De meeste andere eenden nemen in aantal af, waarbij de achteruitgang van de Wilde Eend misschien wel het opvallendst is. Zal de Krakeend op termijn de Wilde Eend als algemeenste eend inhalen? Nieuwe collega Erik Kleyheeg van de afdeling Onderzoek volgt eendenpopulaties al geruime tijd. Hij schreef dan ook de tekst van zowel de Wilde Eend als de Krakeend. Bekijk het filmpje van Erik Kleyheeg.

Meer over de Krakeend

Op sovon.nl/krakeend is meer te lezen over de Krakeend en straks in de atlas op pag. 102 en 103 staat alles over het succesverhaal van de Krakeend op een rijtje.

Harvey van Diek