Foto: Minne Feenstra

De Kip als broedvogel

Met rond 100 miljoen exemplaren is de Kip de verreweg talrijkste Nederlandse vogel. In uitloopfarms en allerlei stallen dan wel. Alle Kippen? Nee...

want sommige weten zich aan het menselijk gezag te onttrekken. Ze gaan op eigen houtje pionieren in de 'vrije' natuur of proberen het beste ervan te maken op plekken waar ze per ongeluk terechtkomen. Ze krijgen weinig aandacht van vogelaars, die hen toch een beetje als tweederangs vogels zien.

Kleine kippenstudie

Maar je kunt er natuurlijk ook anders tegenaan kijken. Is het niet fascinerend om te zien, en te volgen, hoe een volledig gedomesticeerde soort een 'Terug naar de Natuur' onderneemt? En of dat een beetje lukt?
Minne Feenstra is er de man wel naar om zulks te onderzoeken. Hij bekeek hoe het eraan toeging in een aantal Zuid-Hollandse 'kippenbosjes' en bundelde zijn ervaringen in dit verslag. Waarmee de eerste gepubliceerde Nederlandse kippenstudie een feit is (en als er meer verslagen zijn, attendeer ons erop; webredactie@sovon.nl).

Kippen in Vogelatlas

Voor de nieuwe Vogelatlas in wording zijn alle in het wild voorkomende vogelsoorten onderzocht. Ook ontsnapte Kippen. Dat levert nog best een aardig (voorlopig) landelijk beeld op.