Landende groep Kieviten | Foto: Harvey van Diek

De Kievit tijdens de steltlopertelling in oktober

Nederland is een belangrijk land voor Kieviten uit vooral noordoostelijk en ver oostelijk gelegen broedgebieden. In oktober en november kunnen tot wel een miljoen Kieviten in Nederland aanwezig zijn. Een deel daarvan trekt verder door naar Zuidwest-Europa, een klein deel gaat naar Noord-Afrika of steekt de Noordzee over. Wat zijn de voorlopige resultaten van de steltlopertelling?

Door: Jan Schoppers

 

Verschillende trends per provincie

De Kievit is de algemeenste onder de binnenlandse stelten en heeft een ruime verspreiding. Streeknamen uit onze regio zijn Kiefte, Kiewiet en Kiewke. Vochtig grasland is favoriet maar ook natuurontwikkeling en plasdras. Tijdens de Vogelatlas is de soort in de winter in bijna alle atlasblokken vastgesteld in Flevoland, Overijssel en Gelderland m.u.v. blokken met veel bos zoals de Veluwe. Dit biedt dus kansen voor de steltlopertelling. De trend (vanaf 1975/recente 12 jaar) is in Gelderland afname/stabiel, Overijssel afname/afname en Flevoland toename/toename (figuur 1). Opvallend dat er in de drie provincies verschillende trends zijn gevonden. Dit zou verklaard kunnen worden door de grondsoort (klei, veen of zand) en de vochthuishouding, agrarische bedrijfsvoering of de aanwezigheid van natuurontwikkeling en/of plasdras. Facultatief dus niet verplicht kun je per waarneming ook het habitat of gewas invoer.

Figuur 1. Verspreiding Kievit in Gelderland, Overijssel en Flevoland oktober 2020 (ingevoerd eind okt).

 

Laag aantal in oktober

In figuur 1 zijn de aantallen per telgebied weergegeven van de Kievit. De hoogste aantallen zijn gezien in NW-Overijssel, Flevoland en Arkemheen. Op de zandgronden in Overijssel en de Achterhoek zijn de aantallen laag of ontbreekt de soort. Oktober was landelijk vrij nat maar door de langdurige droogte is het met name op de zandgronden nog erg droog. In de drie provincies zijn ruim 76.000 Kieviten gezien. In vergelijking met 2003, 2008 en 2014, telkens rond de 100.000, is dat een kwart lager. In vergelijking met 2014 was de afname het grootst in Gelderland (35%), gevolgd door Flevoland (17%) en Overijssel (9%). Ten opzichte van 2014 zijn er echter meer Goudplevieren en een vergelijkbaar aantal Wulpen gezien. Hierover meer in de volgende regionale nieuwsbrief. 

Komende telling

In de afgelopen dagen is er flink trek en aankomst van Goudplevieren geweest  Ik ben benieuwd of we dat gaan zien tijdens de komende telling. November is doorgaans de maand met de hoogst aantallen. Wil je in november meedoen met de steltlopertelling kijk dan eens op de claimkaart of er bij jou in de buurt vacante gebieden zijn .

 

Figuur 2. Aantal Kieviten in Gelderland, Overijssel en Flevoland in oktober 2020 en tijdens de voorgaande vier steltlopertellingen.
Voor de niet getelde of doorgegeven telgebieden is een bijschatting gemaakt.