De Huiszwaluwen zijn weer terug | Foto: Harvey van Diek

De Huiszwaluw in Meetnet Nestkaarten: we weten nog niet veel, maar wel iets!

2018 is het Jaar van de Huiszwaluw. We willen dit broedseizoen meer te weten komen over het broedsucces. Waarschijnlijk speelt dit een belangrijke rol bij de sterke afname in Nederland op de lange termijn en het bescheiden populatieherstel dat meer recent te zien is. Ga voor meer informatie over hoe je kunt meedoen (heel graag!) naar huiszwaluwnestonderzoek. Natuurlijk weten we al wel iets over de broedbiologie van Huiszwaluwen op basis van gegevens uit het Meetnet Nestkaarten. Dat zetten we hieronder op een rij.

Samengevat:

  • Nestkaarten van ruim 600 huiszwaluwnesten in 1995-2016
  • Twee leggolven, die rond de eeuwwisseling piekten rond 31 mei en 18 juli
  • Er lijkt sprake van vervroeging van het broedseizoen.
  • Kleine steekproef om uitspraken te doen over broedsucces.
  • Daarom meer nestgegevens verzamelen in Jaar van de Huiszwaluw.

Beperkte spreiding gegevens

In de database zijn gegevens beschikbaar van ruim 600 huiszwaluwnesten. Die dateren alle van na 1994. Het aantal nestkaarten is klein en varieert erg sterk van jaar op jaar (gemiddeld 28, spreiding 0-187). Uit vijf jaren zijn helemaal geen gegevens beschikbaar. 95% van de nestkaarten is afkomstig van vier grootleveranciers: J. Drop (75% van alle nestkaarten), B. Vroegindeweij, L. Tervelde en F. Majoor. Hierdoor kennen de nestkaarten een sterk geclusterde verspreiding. Het betreft bovendien grotendeels kunstnesten, waar je zonder noemenswaardige verstoring een blik in kunt werpen. We hebben berekeningen uitgevoerd voor twee tijdsperioden: 1995-2000 (518 nestkaarten, vooral uit Twente) en 2001-16 (98 nestkaarten, meer verspreid over Nederland).

Lees het volledige verslag in de pdf.