Foto: Ran Schols

De hongerige horden

Spreeuwen broeden opmerkelijk synchroon. Daardoor vliegen in grote gebieden bijna op dezelfde dag enorme aantallen jongen uit.

Dit verschijnsel is momenteel goed te bekijken. Overal zijn luidruchtige en beweeglijke groepen oude en pas uitgevlogen jonge Spreeuwen te zien. Ze hebben het tij mee, want nadat de maaimachines lange tijd niet op het land konden vanwege kou en regen, is nu op grote schaal het maaien begonnen. Dat levert een tijdelijke explosie van voedsel voor de hongerige spreeuwenhorden op. Erg aardig om zo'n groep te bekijken, je haalt de bruinige jongen er zo uit.

Maar het is ook goed nieuws voor sommig predatoren. Zo weten Haviken en Buizerds het massale uitvliegen van jonge Spreeuwen goed te benutten. De jonge vogels vliegen in vergelijking met de ouders nog wat onbeholpen en zijn ook  niet zo alert. Ze worden dan ook relatief vaak gepakt door gevleugelde predatoren. Jonge Spreeuwen vormen een welkome en belangrijke aanvulling op het dieet van jonge roofvogels!

Zie dit artikel uit Limosa.

Bruinige types

Let de komende tijd maar eens op de groepen Spreeuwen in bermen en pas gemaaide graslanden; je zult zien dat er aardig wat bruinige types tussen zitten. Te hopen valt dat ze kunnen profiteren van wat beter weer, want ook de Spreeuw neemt in aantal nog steeds af. Bekijk de trend maar eens. Sinds begin jaren tachtig hebben ze de helft van de populatie moeten inleveren.