De achterban van Sovon; tellers met kennis en motivatie

Nederland neemt een unieke positie in als het gaat om het monitoren van vogels. Samen met Zwitserland zijn wij de enigen die monitoren middels territoriumkartering. Sovon verkeert in de gelukkige omstandigheid voldoende gekwalificeerde vrijwillers te hebben om het op deze manier te doen.

Door Jan-Willem Vergeer,Coördinator BMP

Sovon-tellers hebben kennis van zaken en zijn gemotiveerd

Kent u de term 'leermoment?' Ik had er zo eentje tijdens het congres van de EBCC (de Europese 'Sovon'), dit najaar, in Roemenië. Gelukkig hebben bijna alle Europese landen inmiddels een systeem om broedvogels te monitoren, maar Nederland is qua schaal en qua methodiek uniek. We hebben de meeste vrijwilligers en zijn, met de Zwitsers, de enigen die het voor elkaar krijgen om te werken met territoriumkartering bij de monitoring.
De meerwaarde van monitoring middels territoriumkartering wordt ook in andere landen gezien, maar… je moet er wel de menskracht voor hebben! Gelukkig beschikt Sovon nog altijd over een prachtige achterban; tellers met kennis van zaken en met motivatie. Twee onmisbare factoren om een project als het BMP in de lucht te houden! Niet zo gek dus dat ik tijdens het congres heel wat vragen over dat BMP moest beantwoorden, met als centraal thema: “hoe houden jullie de tellers gemotiveerd?”. Tja, dan realiseer je je weer terdege dat Sovon over een bijzondere achterban beschikt!

Innovatie is belangrijk

De voorwaarden om het BMP tot een blijvend succes te maken zijn dus volop aanwezig. Maar… het gaat niet vanzelf. Goed luisteren naar de wensen van jullie, de tellers, is immers essentieel.
En we zitten niet stil. De introductie van autoclustering, nog maar twee seizoenen geleden, was zeer succesvol. Inmiddels maakt bijna driekwart van de BMP-vrijwilligers gebruik van het systeem. Dankzij die massale medewerking, en dankzij de alertheid van onze vrijwilligers, hebben we nog wat kleine foutjes uit het systeem kunnen halen. Komt u nog een onrechtmatigheid tegen? Geef het door aan Sovon, en we zullen ons best doen het voor u op te lossen.

Een belangrijke innovatie die er aan zit te komen is de rechtstreekse digitale invoer van uw BMP-telling in het veld. Komend voorjaar zullen we ons daarvoor ontwikkelde systeem uitgebreid gaan testen en vanaf 2015 zal het voor eenieder beschikbaar komen. Na de forse tijdwinst die autoclustering al opleverde, betekent dat opnieuw flink snijden in de door veel vogelaars als 'minder prettig' ervaren bureau-uren. Er hoeven dan thuis immers geen waarnemingen meer ingevoerd te worden, dat is meteen in het veld al gebeurd.

Goede monitoring; een gedeeld belang met terreinbeheerders

Naast het samenwerken met vrijwilligers is een goede relatie met de terreinbeheerders ook erg belangrijk. Goede monitoring is immers een gedeeld belang van Sovon en Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de landschappen en andere terreinbeheerders! De samenwerking met de terreinbeheerders loopt goed, waarbij in 2013 met name de contacten met bijv. Natuurmonumenten en It Fryske Gea verder werden uitgebouwd. In 2014 hopen we zeker verdere stappen te zetten op dit pad.

Ideeën voor verbeteringen? Laat het weten!

Ik ben ervan overtuigd dat alle contacten en innovaties zullen helpen om het BMP ook de komende jaren overeind te houden. Het allerbelangrijkst is en blijft natuurlijk dat u, de teller, de lol van het BMP-en in blijft zien. Daarom horen we ook graag uw wensen en ideeën om het BMP nog gebruiksvriendelijker te maken. Er kan al een hoop als het gaat om de output van kaartjes en het delen van informatie, maar ongetwijfeld leven er nog slimme ideeën om dit verder te verbeteren. Heeft u zo’n wens of idee? Laat het ons weten!  Ook wensen aangaande BMP-cursussen horen we graag: nu is de tijd om stekken te steken voor komend seizoen.

Namens alle bij het BMP betrokken collega’s zeg ik u hartelijk dank voor uw bijdrage in 2013 en hoop ik in 2014 weer met u samen te mogen werken.

Contact

Jan-Willem Vergeer, jan-willem.vergeer@sovon.nl