Huismus in de dakgoot | Foto: Jouke Altenburg

Cursus Huismus en Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling

Slopen, renoveren, bouwen zijn voorbeelden waar verblijfplaatsen en leefgebied van huismus en gierzwaluw in het geding kunnen komen. Hoe moet je er ecologisch en juridisch mee omgaan?

Door: Sovon Vogelonderzoek Nederland en Ecologisch advies- & projectbureau NatuurInclusief i.s.m. Vogelbescherming Nederland.

 

Vraagstukken waar zowel ecologische bureaus, projectontwikkelaars, gemeenten, woningbouwverenigingen  en provincies mee te maken hebben. Iedere situatie is anders, maar vraagt toch een goede inschatting en beoordeling. Dit is enerzijds belangrijk voor de ecologie, maar anderzijds ook voor de uitvoerbaarheid van de voorgenomen activiteiten.

Met de ééndaagse cursus 'Huismus & Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling' laten we zien dat met een goede aanpak ruimtelijke ontwikkeling en bescherming van huismus en gierzwaluw samen kunnen gaan.

Heb je als waarnemer contact met partijen die hiermee te maken hebben dan kun je ze wijzen op deze cursus. De cursus voor professionals wordt gegeven op donderdag 5 april in Nijmegen.

Kijk voor meer informatie en opgave op Cursus Huismus en Gierzwaluw en/of raadpleeg de flyer.