Huismus. Foto: Jouke Altenburg

Cursus Huismus en Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling

Dinsdag 28 oktober wordt deze cursus voor professionals gegeven bij Vogelbescherming in Zeist. Er zijn nog plaatsen vrij. Zijn huismussen en gierzwaluwen een obstakel of juist een kans?

Huismussen of gierzwaluwen in het plangebied?

Menige ontwikkelaar zit met zijn handen in het haar en ecologen krabben zich achter de oren. Wat nu? Geen één situatie is hetzelfde en toch moet er een goede inschatting gemaakt worden, want op grond van de Flora- en faunawet genieten deze soorten een jaarrond bescherming. De huismus staat tevens op de Rode Lijst en de gierzwaluw solliciteert naar opname.

Cursus

Met de ééndaagse cursus “Huismus & Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling” laten we zien dat met een goede aanpak ruimtelijke ontwikkeling en bescherming van huismus en gierzwaluw samen kunnen gaan. De cursus wordt gegeven door www.NatuurInclusief.nl en Sovon i.s.m. Vogelbescherming. Zie voor meer informatie en opgave de cursuspagina.