Cursus Huismus en Gierzwaluw

Na het succes van de cursus Steenuil en Ruimtelijke Ontwikkeling van eind 2012 en begin 2013 hebben we voor volgend jaar de cursus Huismus en Gierzwaluw en Ruimtelijke Ontwikkeling op de agenda staan. Twee soorten die vaak spelen bij initiatieven in stedelijke omgeving en waarbij veel winst valt te behalen als op het juiste moment in het proces rekening wordt gehouden met de soort.

De cursus is bedoeld voor professionals die te maken hebben met natuurwetgeving, ruimtelijke ordening of bescherming. We geven inzicht in het (juridische) proces en in de gewenste timing vanuit de soorten. We gaan in op noodzaak van veldwerk, ontheffingen, mitigatie en compensatie.

Nieuwste inzichten

Uiteraard sluit de cursus aan bij de nieuwste inzichten op het gebied van gebiedsgerichte benadering en soortmanagementplannen. We hebben hiervoor goede contacten met DLG en Dienst Regelingen.

NatuurInclusief

De cursus wordt ontwikkeld door Sovon in samenwerking met adviesbureau NatuurInclusief. De cursus maakt onderdeel uit van een reeks door verschillende PGO’s. De eerstvolgende in de reeks is “Grote modderkruiper & co” door Ravon en NatuurInclusief op 21 november 2013.

Data

Zodra de exacte data voor de cursus Huismus en Gierzwaluw bekend zijn, vermelden we deze op onze agenda. Dus hou onze website in de gaten!

Meer informatie

Contactpersoon: Julia Stahl