De cursus wordt gegeven door VWG Schouwen-Duiveland i.s.m. NME-Centrum Schouwen-Duiveland en Sovon

Cursus BMP Broedvogels tellen op Schouwen-Duiveland

Bent u graag actief buiten bezig voor vogels en natuur?  Dat kan want vanaf 30 maart 2017 wordt er een cursus broedvogels tellen georganiseerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, de Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland en NME-Centrum Schouwen-Duiveland.

Iedereen kan meedoen

De cursus is bestemd voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de broedvogeltellingen op Schouwen-Duiveland. Iedereen met een redelijke kennis van de gewone Zeeuwse broedvogels kan meedoen. Herkenning van de vogels staat niet centraal in de cursus, maar komt -zeker tijdens de praktijkochtenden- wel aan bod.

Theorie- en praktijk

Het theoriegedeelte bestaat uit 4 donderdagavonden: 30 maart, 20 april, 11 mei en 8 juni van 19.45 tot 22.00 uur en worden gegeven in het Gemeentehuis te Zierikzee. De praktijkochtenden worden op 4 zaterdagen gehouden. Data, tijd en locaties worden nog bekendgemaakt.

Kosten

De deelnamekosten bedragen € 15,- per persoon (incl. cursusmap). Er is plaats voor max. 25 personen.  Meld u snel aan want het aantal plaatsen is beperkt.
Aanmelden en aanvullende informatie bij het NME-centrum Schouwen-Duiveland via: Ada Schreurs 

Waarom vogels tellen?

Bescherming van broedvogels en hun leefgebieden begint met een goed beeld van het wel en wee van de vogelstand. Dat geldt ook voor de vogels op Schouwen-Duiveland. Een aantal leden van de Vogelwerkgroep Schouwen-Duiveland (onderdeel van de Natuur- en Vogelwacht) houdt zich al bezig met broedvogeltellingen. Maar zij kunnen daarbij nog wel wat hulp gebruiken.

Broedvogels worden geteld via het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van Sovon. Voor dit project onderzoeken vogelaars jaarlijks 1500-2000 telgebieden in het hele land. Dankzij de door hen verzamelde gegevens kan Sovon van bijna alle  Nederlandse broedvogels  betrouwbare trends berekenen. Die trends vormen de basis van het werk van natuurbeschermers, -beheerders en -beleidsmakers. Ook in Zeeland.

Biodivers Schouwen-Duiveland

De cursus maakt deel uit van het gemeentelijk programma 'Biodivers Schouwen-Duiveland', met als ambassadeurssoort en beeldmerk de heikikker. Met dit programma geeft de gemeente d.m.v. verschillende projecten inhoud aan het ondersteunen van de biodiversiteit op het eiland. Op de website van de gemeente leest u meer over de andere projecten van dit programma.

Het NME-centrum Schouwen-Duiveland coördineert behalve deze cursus in het kader van 'Biodivers Schouwen-Duiveland', verscheidene andere projecten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.