Beeld: LiveAtlas

Creatief met LiveAtlas

Een LiveAtlas-teller (naam bij de redactie bekend; iemand die heel blij is dat hij geen Vladislav heet) is wel heel creatief geweest in het tellen voor de LiveAtlas. Om ook in willekeurige kilometerhokken vogels te tellen en niet alleen de leuke natuurgebiedjes, heeft hij een virtueel letterpatroon van kilometerhokken uitgezet op de LiveAtlas-site en is gaan tellen. Het resultaat is er. En hij zag leuke dingen.

Gevraagd naar zijn motivatie geeft deze aan dat hij het leukste van de atlastellingen vindt dat je nog eens in verrassende gebieden komt, waar je normaal hard aan voorbij zou rijden, onderweg naar een natuurgebiedje. Het maakt voor LiveAtlas namelijk niet uit waar je telt als je maar een complete soortenlijst maakt. Om toch doelgericht te werk te gaan, heeft hij toen een letterpatroon van kilometerhokken uitgezet en is, als hij tijd had, gewoon gaan tellen… Een enorm leuk en nuttig tijdverdrijf. Zo had hij in de laatste week van februari al de eerst Tjiftjaf. Een hele vroege dacht hij, en dat was ook zo maar toen ik later op de fenologie van de Tjiftjaf op de LiveAtlas-site, nakeek bleek het wel precies in het patroon te vallen.

'Dat hij het leukste van de atlastellingen vindt dat je zo nog eens in verrassende gebieden komt.'

Verrassingen

Soms was het gebied inderdaad saai, zoals je eerder had verwacht maar vaak ontdekte hij leuke dingen, zoals ineens een veld waar Grote Canadese Ganzen zaten, als enige in het hele telgebied en de verre omgeving… wat dreef hen tot dat veld? In andere hokken zag hij ineens baltsende Wulpen en een Grutto, dat was lang geleden dat hij die in Brabant gezien had. Of dat hij ineens tegen een nieuw natuurgebiedje of nieuwe waterpartij aanliep waar ineens overal Krakeenden en Kuifeenden zaten, of onverwacht Zwarte Spechten. De eerste Kleine Mantelmeeuwen, net terug uit Afrika!

Een blij man

Naar mate het tellen vorderde en de letters op de LiveAtlas site steeds duidelijker werden, werd het ook spannend of iemand het zou opvallen. Maar uiteindelijk ging het goed en hij geeft aan ontzettend tevreden te zijn: 'ik ben een blij man!'.Over deze letters heeft de teller 29 tellingen gedaan. Hij wandelde en telde in totaal 12 uur en zag 2181 exemplaren, verdeeld over 63 soorten (gemiddeld 18 soorten per route). Hij koos voor het protcol Complete lijst, variabele tijd en dekking.

"Maar uiteindelijk ging het goed en geeft hij aan ontzettend tevreden te zijn: 'ik ben een blij man!'."

Zelf creatief tellen?

Je kunt zelf ook creatief aan de slag met tellen voor de LiveAtlas, bijvoorbeeld met een hele horizontale lijn (of verticale lijn) door je provincie of het hele land tellen of een rondje om je dorp of stad. Op die manier heb je én een doel én kom je toch op onverwachte plaatsen met veel of leuke / onverwachte vogelsoorten. Helemaal mooi is om een aaneengesloten oppervlak met uurtellingen in kaart te brengen. Dat is al eens in Mook gedaan.