Zingende Spreeuw (Foto: Jouke Altenburg)

Computer leert vogelzang

Onderzoekers hebben een decoder voor vogelzang ontwikkelt die automatisch vogelzang herkent.

Kenmerken leren

Wat mensen vrij makkelijk kunnen leren - via zang vogelsoorten identificeren - bleek voor computers tot nu toe uitermate lastig. Maar daar lijkt nu verandering in gekomen. Dr. Dan Powell van de Queen Mary Universiteit van Londen en collega's hebben een computerprogramma voorzien van een lijst van vogels en hun gezang en dat programma leert aan de hand daarvan de unieke kenmerken.

Op naam brengen

Via de geleerde kenmerken is het programma uiteindelijk in staat om korte stukjes zang op soort te brengen, iets wat wij weer lastig vinden, en individuen te onderscheiden in de massa. Hiermee komt een app dichtbij die ons vertelt wat wij horen in het bos. Nog even en inventariseren wordt een makkie.

PeerJ

Het artikel vindt u in het tijdschrift PeerJ. Voor geïnteresseerden: BBC-news/science & environment maakte er een leesbaar verhaal over, waarin ook dr. Powell aan het woord komt.