Collega's gezocht

Sovon Vogelonderzoek Nederland volgt de ontwikkelingen van alle in Nederland in het wild voorkomende vogelsoorten op de voet. Dit gebeurt door middel van monitoring en (veld)onderzoek.

Zowel bij de afdeling monitoring, als bij de afdeling onderzoek, is er nu een vacature.

Vacature Monitoring

Als medewerker monitoring en inventarisaties ben je actief in de noordelijke provincies van het land. Je bent inzetbaar als coördinator van vogeltellingen door vrijwilligers en als veldmedewerker. Samen met onze regionale meetnetcoördinatoren ben je een motor achter vogelmonitoring in Fryslân, Groningen en Drenthe, inclusief het Waddengebied. Bekijk de vacature. Reageer voor 20 augustus.

Vacature Onderzoek

Wij zijn vanwege zwangerschapsverlof van een van onze collega’s op zoek naar een tijdelijke aanvulling van ons team Onderzoek.

Als onderzoeker zorg je voor wetenschappelijke inbreng binnen projecten, door gegevens te analyseren, te beoordelen in het licht van de vraag en vervolgens de resultaten in Nederlandstalige rapporten te beschrijven. Bekijk de vacature. Reageer voor 20 juni.