CHIRP: nieuw onderzoek naar Scholekster

Met het nieuwe project CHIRP wordt onderzocht wat het effect van menselijke invloeden is op de populatie Scholeksters. Verschillende instituten van het CAPS werken samen om een populatiemodel te maken, maar ook om nieuwe metingen te doen met GPS-zenders. Voor het onderzoek zoekt CHIRP drie medewerkers.

Al meer dan een kwart eeuw nemen de aantallen Scholeksters in Nederland in razend tempo af. Voor een soort die meer dan 40 jaar oud kan worden is 5% afname per jaar ronduit dramatisch te noemen. Een belangrijk doel van het project CHIRP – een afkorting van Cumulative Human Impact on biRd Populations – is dan ook de oorzaken van die afname te achterhalen en maatregelen voor te stellen die het tij kunnen keren. Dat kan alleen door het relatieve belang van alle problemen in kaart te brengen, als ook het cumulatieve effect. Daarom zal er een populatiemodel worden gemaakt, waarin alle bekende factoren die het leven van de Scholekster bepalen zijn meegenomen. Aanvullende kennis wordt verzameld via het bekende wadertrack en Scholeksters met GPS-zenders.

Vacatures

Voor het project zijn drie vacatures: