CAPS Symposium: Effectief beleid door kennis van vogelpopulatiedynamiek

Beleid draait om hoofdlijnen, maar het zijn de details die het verschil maken. Of de manier waarop we ons land inrichten en beheren gevolgen heeft voor vogelpopulaties hangt niet alleen af van ons doen en laten in Nederland. Vogels houden zich niet aan grenzen. Drukfactoren kunnen wijzigen in de tijd. Voor het behoud van de biodiversiteit en gezonde vogelpopulaties is het van belang beleidsvraagstukken in (ruimtelijke) samenhang te bekijken.

Sinds de oprichting van het CAPS in 2013 hebben baanbrekende studies het licht gezien, met beleidseffecten tot over de landsgrenzen. Tijdens dit symposium krijgt u in plenaire presentaties (ochtend) en de workshops (middag) door duo’s – afkomstig uit de werelden van beleid respectievelijk wetenschap - resultaten, leerpunten en dilemma’s voorgeschoteld, met de nadrukkelijke uitnodiging daarop te reflecteren vanuit uw eigen dagelijkse praktijk.

  • Deelname is gratis.
  • In verband met de organisatie is inschrijven verplicht.
  • Er zijn 120 plaatsen beschikbaar.

 

Programma en meer informatie​

Volg deze link om in te schrijven en klik onder de spreeuw op de groene registreerknop.