Grauwe Klauwier, een soort voor geduldige broedvogeltellers. Foto: Mark Zekhuis (Saxifraga)

Broedvogels tellen in juni (en later)

Veel broedvogeltellingen zullen prima op schema zitten, dankzij het vrijwel permanent droge en vaak zonnige weer dat vanaf half maart heerste. Sommige tellers zullen misschien zelfs het idee hebben 'klaar' te zijn voor seizoen 2020. Maar niets is minder waar.

Want er zijn natuurlijk allerlei vogelsoorten die laat arriveren of tweede broedsels maken, en daardoor in juni (en soms nog later) goed te tellen zijn of, sterker, waarvoor deze maand de belangrijkste periode is om te tellen.

Enkele voorbeelden

  • Bosrietzanger: een notoire laatkomer, vaak pas vanaf half mei aanwezig, met een zangpiek eind mei en de eerste helft van juni. Kan lastig te tellen zijn bij hoge dichtheden, zoals in ruige uiterwaarden langs de rivieren. Vroeg opstaan is de remedie, met niet zelden onverwachte soorten als bonus. Lees meer hierover in dit interview.
  • Grauwe Klauwier: een lastige klant die zich bijzonder stiekem kan gedragen op de broedplaats. Herhaaldelijk op afstand posten bij een geschikte plek is nodig. Attentie: we krijgen recente berichten dat er 'veel' Grauwe Klauwieren in het land zijn (een gevolg van de droge zomers van 2018 en 2019?). Nuttige tips onder Telrichtlijnen op de soortpagina
  • Zomertortel: zo langzamerhand een zeldzaamheid. Vaak gaat het om solitaire paartjes die weinig competitie hebben en nogal stil kunnen zijn. Let op het zachte koeren en de voedselvluchten, die zich over kilometers kunnen uitstrekken. Bekijk de Telrichtlijnen op de soortpagina

Doorzetten

De voorbeelden kunnen moeiteloos worden aangevuld met andere soorten waarvoor juni een belangrijke maand is: Kwartel, Grauwe Vliegenvanger, Kleine Karekiet, Spotvogel...noem maar op. En ook na juni is het niet helemaal gedaan, denk bijvoorbeeld aan Wespendief, Boomvalk, Nachtzwaluw en Huiszwaluw, die tot diep in augustus worden geïnventariseerd. Doorzetten dus, als je in gebieden telt waar late zomervogels voorkomen, om ook deze spannende soorten in kaart te brengen.