Ga gericht op pad en scoor de Extra Soorten

Broedvogels scoren met BOEST

Wil je met je losse waarnemingen meehelpen aan de Vogelatlas? Dat kan met BOEST. Van veel soorten verwachten we dat ze in een atlasblok aanwezig zijn, terwijl ze nog niet geteld zijn. En waarnemingen die een hoge broedzekerheid aangeven zijn ook erg gewenst.

BOEST betekent Broedcodes Ophogen Extra Soorten tellen. Het komt erop neer dat waarnemingen die een hoge broedcode hebben, zoals 'bewoond nest (13)' erg welkom zijn. Per atlasblok kun je precies zien om welke soorten het gaat. Alarmerende Kleine Plevieren, nesten van Knobbelzwanen. Met de soortenlijst van een atlasblok kun je gericht gaan zoeken en een waardevolle bijdrage leveren.

Extra Soorten Tellen

Hoe roder een atlasblok op de kaart, des te meer soorten er nog verwacht worden en niet geteld zijn. Op basis van de omliggende atlasblokken voorspellen we welke extra soorten er nog verwacht worden. Print jij het lijstje en scoor je ze wel?