Subadulte Zeearend. Foto: Harvey van Diek

Broedvogels in Flevoland: Zeearenden

Nadat in 2006 voor het eerst een paartje Zeearenden ging broeden in de Oostvaardersplassen, zijn er verschillende broedparen bijgekomen in Nederland. Een deel hiervan zijn nakomelingen van het paar in de Oostvaardersplassen.

Door Inge Hagens, DC Flevoland

Zeearenden in het Roggebotbos

Voor het derde jaar op rij zit er ook een paartje Zeearenden in het Roggebotbos. Dit zeearendpaar is dit jaar niet meer geheim gehouden op Waarneming.nl en in het najaar van 2012 is er speciaal gesnoeid. Zodoende kan iedereen het nest nog beter zien vanaf de beheerweg in het bos. Om mensen te informeren, heeft er een paar maanden een wagen gestaan, waar bezoekers terecht konden voor info over de Zeearenden en waar (hulp)boswachters vragen beantwoordden. Het broedpaar heeft dit jaar een jong grootgebracht, deze is geringd.

Jongen niet geringd

Het broedpaar in de Oostvaardersplassen heeft voor twee uitgevlogen jongen gezorgd. Deze zijn dit jaar niet geringd omdat het een nieuw nest was, dat 800m diep het moeras in lag. Staatsbosbeheer kon niet inschatten of de boom sterk genoeg was om een ladder tegenaan te kunnen zetten. Ook de hoogte en bereikbaarheid van het nest waren nog niet bekend. Om niet bijna een kilometer door het moeras te moeten ploeteren en dan bij het nest aan te komen waar je niet bij de jongen kunt komen, is besloten niet te ringen dit jaar. Het nest zal wel bezocht worden na het uitvliegen van de jongen, zodat voor volgend jaar een inschatting gemaakt kan worden welke materialen nodig zijn om bij het nest te komen.

Volg de Zeearend

In 2014 zal er ook een kuiken gezenderd worden. Hiervoor is tijdens de Dutch Bird Fair geld bij elkaar gebracht. Dit goede doel heeft geld uit alle entreekaarten gekregen, maar ook het resultaat van de gehouden veiling gaat in de pot. Het idee is om vervolgens het project ‘volg de Zeearend’ te starten (in navolging van ‘volg de vos’), maar de precieze uitwerking komt nog.

Contact

Inge Hagens, lsb.flevoland@sovon.nl