Still: Portretnet.nl

Broedvogels (BMP) tellen in Brabant. Doe je mee?

Woon je in Noord-Brabant en heb je zin om dit voorjaar broedvogels in een stukje bos te inventariseren? Roepende Zwarte Spechten en zingende Goudhanen zoeken in onbekend terrein? Dan is dit vast iets voor jou. De Bosgroep Zuid-Nederland beheert flink wat Brabantse bossen. In al deze bossen worden de komende jaren BMP-broedvogelkarteringen uitgevoerd met vrijwilligers. 

In 2015 en 2016 zijn diverse gebieden op de Brabantse Wal, tussen Tilburg, Boxtel en Eersel en tussen Eindhoven en Deurne aan de beurt. Kijk voor de precieze ligging op bijgaande kaarten. De verzamelde gegevens komen ten goede aan het beheer van de bossen. Vrijwilligers en vogelwerkgroepen worden van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de tellingen. Per telgebied is een vergoeding van €50, - beschikbaar en daarnaast worden de reiskosten vergoed.

BMP-B: een selectie broedvogels

Het gaat om een territoriumkartering volgens de BMP-B methodiek. Talrijke soorten als Merel en Houtduif hoeven niet geteld te worden. Aan elk telgebied dienen tenminste vijf veldbezoeken gebracht te worden. Het gaat in eerste instantie om een eenmalige telling, maar het zou heel mooi zijn als een aantal gebieden meer dan één jaar onderzocht gaat worden.

Claimpagina

Binnenkort komt op de Sovonwebsite een speciale claimpagina voor de Brabantse Bosgroep-telgebieden beschikbaar. Je kunt echter nu al je belangstelling voor een of meerdere gebieden kenbaar maken, zowel voor dit jaar als voor 2016! Stuur een mailtje aan jan-willem.vergeer@sovon.nl en geef aan welk gebied/welke gebieden je wilt gaan tellen en in welk jaar je dat gaat doen.

Op deze kaart zie je een aantal 'Prioritaire gebieden' staan:

Deze gebieden moeten in 2015 worden geteld. Mocht je dus nog dit jaar een van die gebieden voor je rekening willen nemen: heel graag! Grote telgebieden kunnen desgewenst worden opgesplitst. Geef dit alsjeblieft even aan als je dat wilt. Uiteraard regelen wij de betredingsvergunning voor je.

Contact

Wil je meer informatie over de tellingen: neem dan contact met Jan-Willem Vergeer. Graag komen we ook bij je vogelwerkgroep langs om tekst en uitleg te geven over de tellingen. Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken voor een gezamenlijk veldbezoek.