Broedvogelrapport 2013 verschenen

Broedvogelrapport verschenen

Deze week verscheen het nieuwe broedvogelrapport; het valt binnen enkele dagen op de deurmat van alle broedvogeltellers.

Het nieuwe rapport heet Broedvogels in Nederland 2013 en laat de resultaten zien van broedvogeltellingen in dat seizoen. In het rapport worden 110 soorten besproken met de nadruk op zeldzame broedvogels en kolonievogels: van Zwarte Wouw tot Blauwe Reiger en van Grote Aalscholver tot Kleine Mantelmeeuw. Opmerkelijk waren broedgevallen van Kuifaalscholver (mislukt broedgeval), Rode Wouw (2), Pontische Meeuw (mengpaar met vrouwtje Zilvermeeuw) en Witwangstern (11 paren). Van de algemenere broedvogels komen in het rapport o.a. Patrijs, Kleine Karekiet, Kauw en Spreeuw aan bod.

Netwerk Ecologische Monitoring

Broedvogelmonitoring wordt door Sovon Vogelonderzoek Nederland georganiseerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat en de provincies in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Als pdf te lezen

Voor mensen die geen waarnemer zijn, is het rapport op deze site in een laag-resolutie versie in te zien.

Extra exemplaren

Het rapport wordt kosteloos verstrekt aan alle tellers die in 2013 hebben deelgenomen aan het Meetnet Broedvogels. Je kunt het rapport ook bestellen via de webwinkel.