Rapport Broedvogels in Nederland in 2016

Broedvogelrapport 2016 verschenen

Het rapport over de Nederlandse broedvogels in 2016 is verschenen. Dankzij de zachte winter en gunstige omstandigheden in de Afrikaanse overwinteringsgebieden was 2016 voor veel vogelsoorten een goed jaar. Dat resulteerde onder meer in 38 soorten die talrijker waren dan ooit sinds 1990, met daarbij wintergevoelige soorten als IJsvogel, Vuurgoudhaan en Roodborst.

Nieuwkomers

Veel relatief nieuwe broedvogels als Zeearend, Cetti’s Zanger, Kraanvogel en Oehoe zitten sinds hun vestiging in de lift. Dé primeur van 2016 was echter het eerste geslaagde broedgeval van de Visarend sinds mensenheugenis op Nederlandse bodem. Bij de soorten die het relatief goed deden in 2016 zitten veel soorten die zich thuis voelen in bos en moeras.

Zorgelijke afnames

Korhoen, Kuifleeuwerik en Grauwe Gors staan op het punt van uitsterven en 19 andere soorten evenaarden of overtroffen de slechtste score ooit sinds 1990. Onder de verliezers bevinden zich veel soorten van agrarisch gebied; zowel weidevogels als Scholekster, Kievit en Grutto als soorten van kleinschalige agrarische landschappen als Paapje en Ringmus. In Afrika overwinterende soorten doen het gemiddeld slechter dan soorten die in Europa blijven.

Soortinformatie, indexen en rapport

Bij de soortbeschrijvingen is ditmaal veel aandacht voor ‘gewone’ broedvogels. Er zijn dit keer geen trendfiguren van alle soorten opgenomen; die kun je vinden op de soorten-pagina. De indexen van 191 broedvogelsoorten vind je op de pagina Broedvogeltrends.

Alle broedvogeltellers vinden het rapport een dezer dagen in hun brievenbus. Je kunt een pdf van het broedvogelrapport ook downloaden van de publicatie-pagina.

Tellen?

Heb je zin om aan één van de (andere) onderdelen van het broedvogelmeet mee te gaan doen? Klik dan na op vacante gebieden (na inloggen) en kijk of er in je regio vacante telgebieden liggen. Natuurlijk helpen we je ook graag persoonlijk op weg via broedvogels@sovon.nl.