Broedvogelrapport 2014 verschenen

Blauwe Reigers, Aalscholvers en Roeken op eieren...het broedseizoen is weer begonnen. Een mooi moment voor het verschijnen van broedvogelrapport 2014. Het ligt inmiddels in de bus bij de tellers.

Kleine opfrisser: broedseizoen 2014 volgde op een uitzonderlijk zachte winter, de op één na zachtste ooit. Dat was te merken, want vorstgevoelige soorten als Blauwe Reiger en IJsvogel gaven een krachtig herstel te zien, na eerdere verliezen door enkele koudere winters. Zware regenval in mei-juni zorgde met name in Noordoost-Nederland voor drassige terreinen waar Porseleinhoentjes en diverse andere soorten van profiteerden.

Muizenjaar

Heel bijzonder was de muizenexplosie, in een omvang die in vele jaren niet meer was voorgekomen. Een walhalla voor muizeneters, met een verdubbeling van het aantal broedparen Kerkuil en veel tweede broedsels. De kwijnende populatie Velduilen kreeg een opsteker: 80-100 paren, voor het merendeel geconcentreerd in het Friese binnenland, en niet op de Waddeneilanden zoals tegenwoordig gebruikelijk.

Bijzondere broedgevallen

Verrassingen waren er genoeg, waaronder broedgevallen van Roodbuikwaterspreeuw (voor het eerst in ruim 20 jaren), Grote Kruisbek en Pontische Meeuw. Opnieuw kwamen Witwangstern (27 paren) en Witvleugelstern (7 paren) tot broeden in Groningen.

Gevarenzone

Verschillende soorten zitten diep in de gevarenzone, met een aantal van tien of minder broedparen. Voorbeelden zijn Blauwe Kiekendief, Korhoen, Kuifleeuwerik en Grauwe Gors.

Speciale aandacht

Vrijwel alle schaarse tot zeldzame broedvogels worden besproken, evenals kolonievogels. Daarnaast aandacht voor enkele stadsvogels (Houtduif, Turkse Tortel), vogels van boerenland (Gele Kwikstaart) of bos (Fluiter, Pimpelmees, Koolmees).

Het rapport kun je hier downloaden.