Foto: Peter Eekelder

Broedvogelcursussen in 2018 in het Friese

In het voorjaar van 2018 organiseren we twee cursussen waarin je broedvogels kunt leren inventariseren volgens de BMP-methode. De cursusavonden vinden plaats in Leeuwarden en in Oudemirdum. Vind je het leuk om mee toe doen? Geef dan alvast je interesse aan ons door.

Altijd al willen leren hoe je broedvogels inventariseert? De cursussen die we in 2018 geven zijn bedoeld voor vogelaars die mee willen doen aan het Broedvogel Monitoring Project (BMP) en/of het Meetnet Agrarische Soorten (MAS). Tijdens vier theorieavonden leer je de methode. De avonden worden afgewisseld met veldbezoeken onder leiding van een ervaren praktijkdocent, zodat je de kans krijgen om de opgedane kennis meteen toe te passen. Ook leer je om je gegevens zelf in te voeren: meteen via de app Avimap en achteraf online. Er is tijdens de cursus aandacht voor het leren herkennen na broedvogels, maar daar ligt niet het accent. Basiskennis van uiterlijk en zang van algemene Nederlandse broedvogels is dus een vereiste.

BMP & MAS weide- & akkervogelcursus in Leeuwarden

Tijdens deze cursus ligt het accent op het inventariseren van weide- en akkervogels voor het BMP-project. Je oefent eveneens hoe je een MAS-telling uitvoert. We leiden je op zodat je een eigen gebied (BMP) of enkele telpunten (MAS) kunt tellen, waarmee je bijdraagt aan goede vogelgegevens in de provincie.

De cursusavonden zijn al bekend: 27 maart, 17 april, 22 mei en 5 juni in het Fries Natuurmuseum in Leeuwarden. De ochtenden worden later gepland. Geef je interesse alvast door aan cursusleider Jelle Postma, zodat we je op de hoogte kunnen houden.

BMP-cursus Gaasterland

Samen met de terreinbeheerders Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Natuurmonumenten zijn we voor gebieden in Gaasterland op zoek naar enthousiaste broedvogeltellers. Daarom organiseren we een BMP-cursus waarvan we de avonden in Oudemirdum geven. De praktijkochtenden worden in verschillende bos-, weide- en moerasgebieden in de regio gegeven. Interesse? Mail dan even naar cursusleider Albert de Jong.