Broedvogelcursus in Friesland

Samen met It Fryske Gea organiseert Sovon dit voorjaar een broedvogelcursus in Friesland. Herken je de meeste soorten en heb je zin om jaarlijks een gebiedje te inventariseren? Dan is deze cursus echt iets voor jou. Op 10 maart starten we in Leeuwarden.

Dit voorjaar kun je in Friesland broedvogels leren tellen volgens de BMP-methode. Samen met It Fryske Gea (IFG) organiseren we een cursus, waarvan de theorieavonden gegeven worden in het natuurmuseum in Leeuwarden. Er zijn nog ongeveer 7 plekken over. Ken je de meeste broedvogels op zang en zicht en woon je in de provincie? Dan is deze cursus vast iets voor jou. Uiteindelijk ga je met de opgedane kennis aan de slag in terreinen van IFG om broedvogels te inventariseren. Voor mensen die in 2016 een gebied gaan tellen voor IFG is de cursus gratis, anders zijn de kosten 50 euro per deelnemer.

Cursusdata

De cursus wordt gegeven door Jelle Postma (met medewerking van Arend van Dijk) en enkele nog te bepalen veldleraren. De cursus bestaat uit 5 theorieavonden en 5 praktijkochtenden. De avonden worden gegeven in het Natuurmuseum in Leeuwarden. Tijdens de praktijkochtenden worden verschillende gebieden bezocht.

De data zijn vastgesteld op:

10 maart: theorieavond 1

28 maart: praktijkochtend 1

7 april: theorieavond 2

18 april: praktijkochtend 2

9 mei: praktijkochtend 3

12 mei: theorieavond 3: werken met het programma autocluster

23 mei: praktijkochtend 4

26 mei: theorieavond 4a inventariseren in bos, heide en beekdalen 

2 juni: theorieavond 4b: inventariseren in weide- en moerasgebieden

6 juni praktijkochtend 5

16 juni: theorieavond 5: toets, inschrijven op gebieden

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de cursus of meer informatie opvragen door een mail te sturen naar Jelle Postma