Jonge, bijna vliegvlugge Raven drukken zich in de nestkom. Foto: Rob Bijlsma

Broedseizoen begint - in ieder geval voor Raven

Het broedseizoen staat voor de deur, en dat is te merken. Nu de kou even uit de lucht is, davert het in sommige wijken en bossen van de zingende mezen, met een roffelende specht als bijgeluid. Merel en Zanglijster laten zich weer horen, Eksters en Turkse Tortels sjouwen met takjes en de eerste Aalscholvers schijnen al kleine jongen te hebben.

Een van de vroegste broeders is de Raaf. De Nederlandse Raven leggen eieren tussen begin februari en half april. Er kunnen op dit moment dus Raven op de eieren zitten! Het is een soort waarvoor je onmogelijk geen bewondering kunt hebben. De fraaie capriolen tijdens vliegshows, de soms bizarre geluiden, maar ook: het vermogen om tussen duizenden recreanten net die ene onderzoeker te herkennen die wel eens hun nestboom beklimt. Lees er meer over in dit mooie korte artikel van Rob Bijlsma.