Waterhoen broedend in de volle zon. Nijmegen, 30 juli 2018 (foto: Fred Hustings)

Broedseizoen 2018 voorbij of toch niet?

Juli 2018 was de zonnigste en droogste juli-maand in een eeuw tijd en ook nog bijna de warmste. Volgend op twee eveneens droge en warme voorgangers (mei-juni) zou je denken dat broedvogels het wel voor gezien houden in de hitte.

Watervogels nog bezig

Dat valt nog mee. Een fietstochtje in en rond Nijmegen levert binnen enkele uren nestelende Futen, Meerkoeten en Waterhoentjes op. Een fel alarmerende Wilde Eend heeft vermoedelijk nog een nest, of anders kleine kuikens, terwijl een Dodaars nog met nestmateriaal in de weer is. Ook een vrouwtje Kuifeend gedraagt zich uitermate verdacht. Wat een moed, zeker als je zo moet afzien als dit Waterhoentje in een zonovergoten slootje. 

Zangvogels bijna klaar

Veel zangvogels zijn wel klaar met hun bezigheden, op notoire laatbroeders na als Spotvogel en Kleine Karekiet. Hun laatste nesten zullen in de eerste helft van augustus uitvliegen. Tuinfluiter en Tjiftjaf hoor je op allerlei plekken alarmeren, niet zelden nabij pas uitgevlogen jongen die zich met zachte bedelpiepjes kenbaar maken. Putters kunnen nog in augustus bezig zijn met hun broedsel.

Toch nog zingende lijsters

De zangactiviteit van de meeste soorten staat op een laag pitje, tenzij er net een verfrissend buitje gevallen is, wat bijna nieuwswaarde heeft. Des te merkwaardiger dat er toch nog hier en daar Merels en Zanglijsters zingen 's ochtends en 's avonds. Ze zullen met deze droogte geen illusies koesteren over een laat broedsel, tenzij ze misschien een rijkelijk beregenende boer of tuinbezitter als buur hebben.

Usual suspects

Los van dit alles zijn er natuurlijk de nodige soorten die altijd laat broeden (Wespendief, Boomvalk) of waarvan het broedseizoen lang doorloopt (Houtduif, Turkse Tortel, Boerenzwaluw, Huiszwaluw). Nee, voorbij is ook het broedseizoen 2018 nog niet.