Foto: Albert de Jong

Broedseizoen 2014 dramatisch voor de Grutto

In 2014 zijn veel te weinig jonge Grutto’s vliegvlug geworden om de populatie op peil te houden. Dat blijkt uit een berekening van Sovon die is uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Sinds 2011 worden deze jongen-tellingen uitgevoerd en 2014 was het slechtste jaar in de periode 2011-2014 met ongeveer 4600 jonge Grutto’s, terwijl er ruim 10.000 nodig zijn voor een stabiele populatie. Hoofdreden lijkt het aanhoudend warme weer waardoor het grasmaaien al in april startte en ook daarna nog vele maairondes volgden. Bij iedere maaironde gaan er nesten verloren en sterven er opgroeiende kuikens, omdat die nog niet kunnen vliegen.

Afname sinds '60

Het slechte broedresultaat in 2014 is een nieuwe klap voor de Grutto, die al vanaf 1960 afneemt. Rond de jaren 60 was het nog een algemene vogel met circa 125.000 paren, in 2011 waren er nog maar 40.000 paren over blijkt uit de ‘Weidevogelbalans 2013’.

Grote gebieden kunnen Grutto helpen

Vogelbescherming is zeer bezorgd over de afname van de Grutto, die veroorzaakt wordt door een structureel tekort aan jonge vogels. Daarom vraagt Vogelbescherming provincies te kiezen voor collectieve gebiedsplannen met veel en kwalitatief goed beheer, omdat zo’n aanpak de afname kan stoppen of zelfs tot een toename kan leiden. Goede voorbeelden zijn de polder de Ronde Hoep onder Amsterdam, Eemland en een aantal gebieden in Friesland.

Kleurringen

Het aantal jongen werd berekend door 343 jongen een individuele kleurringcombinatie te geven en vervolgens in groepen vliegvlugge jongen het aandeel met deze kleurringen te bepalen. De resultaten konden worden bereikt door een samenwerking van biologen en studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en vrijwilligers. In totaal een groep van 50 personen.

Vogelbescherming Nederland is de campagne Red de Rijke Weide gestart om weidevogels als de Grutto te behouden.