Jonge Slechtvalk (foto: (c) Vogelwacht Uden)

Broedende Slechtvalken, een succesverhaal

In de categorie Goed Nieuws valt zeker de Slechtvalk. Met zeker 100 broedparen inmiddels een bekende broedvogel in grote delen van het land.

En toch begon het allemaal betrekkelijk recent. De hele twintigste eeuw was deze roofvogel een onregelmatige broedvogel, met tot 1990 alleen enkele broedgevallen op de Waddeneilanden en de Veluwe.

Vanaf 1990 broedt de soort echter jaarlijks in Nederland, en in sterk toenemende mate. Inmiddels zijn er meer dan 100 broedparen, waarvan tweederde zetelt in Noord-Brabant, Limburg, Noord-Holland en Gelderland. De meeste paren nestelen in speciale nestkasten op hoge gebouwen, maar Slechtvalken broeden ook op hoogspanningsmasten, zendmasten en heel incidenteel in bomen (oud kraaiennest in Biesbosch).

De Nederlandse Slechtvalken worden goed in de gaten gehouden door de Werkgroep Slechtvalk Nederland. Nestjongen worden zo veel mogelijk geringd om o.a. te achterhalen waar ze zich later vestigen. Een impressie van zo'n ringactie is te lezen in het persbericht van Vogelwacht Uden.