Mooie man Goudvink nabij het Bezoekerscentrum, 17 juni 2012. Foto: Jo Hermans

(Broed-)vogels van de Brunssummerheide - 2013

Gedurende de broedperiode van 2013 werd alweer voor het 12e  opeenvolgende jaar een BMP-B broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het noordelijk gedeelte van de Brunssummerheide door leden van Vogelwerkgroep Heihof van Vogelwacht Limburg. Tevens werden er dit jaar door enkelen van onze groep geatlast, waarbij in een gebied van bijna 25 km² rondom Brunssum wintervogels (vanaf 1-12-2012 t/m 1-3-2013) en broedvogels werden geïnventariseerd. Een verslag.

Door Hans van de Laar

In wisselende samenstelling werden 10 ronden voor het BMP-B project gelopen, waarvan één ronde in de late avond/vroege nacht. De avondronde niet meegeteld, varieerde het aantal waargenomen vogelsoorten van 47 (18 mei) tot 52 (6 april). Met gemiddeld 49,5 soorten iets minder dan vorig jaar.

Alle aanwezige bijzondere broedvogels (zie Handleiding Broedvogel Monitoring Project Sovon 2004, blz. 35) werden genoteerd en in kaart gebracht. Na het broedseizoen werd van elke waargenomen soort het aantal broedparen bepaald.

Ten opzichte van 2012 zijn vier nieuwe broedvogelsoorten vastgesteld: Spotvogel, Torenvalk, Vuurgoudhaan en Braamsluiper. Vergeleken met vorig jaar missen we ook 4 soorten, namelijk Turkse Tortel, Glanskop, Grote Gele Kwikstaart en Nijlgans. Het totaal van 29 broedvogelsoorten betekent één soort meer dan vorig jaar en net iets minder dan het record van 2011 (30 soorten). Deze 29 soorten zorgden voor 85 territoria, beduidend minder dan vorig jaar. Toen werden 95 broedterritoria bezet door 28 vogelsoorten.

Hier hier het hele verslag.