Breskens-boek verschenen

Telpost Breskens: een begrip in Nederland (en ver daarbuiten) voor trektellers. Nu een samenvatting van al het telwerk. Hulde aan de samenstellers! 

Gestuwde voorjaarstrek
In het voorjaar worden trekvogels langs de kust van Noordwest-Frankrijk en België ‘gestuwd’ en in steeds  smallere baan richting Breskens  geleid. Hier steekt het merendeel de Westerschelde over. Op dit voor Noordwest-Europa unieke punt is in 1991 een ‘telpost’ ingericht, zodat de vogeltellers  hier enigszins comfortabel konden zitten.

Tellingen en trekvogels
Honderden vogeltellers uit binnen en buitenland hebben hier de afgelopen 35 jaar in ruim tienduizend  uren ruim tien miljoen vogels systematisch geteld en op naam gebracht. De resultaten van dit noeste telwerk zijn samengevat in dit boek, rijk geïllustreerd met foto’s en  figuren. Van iedere waargenomen soort wordt het voorkomen samengevat. Daarnaast wordt een blik geworpen op de kleurrijke wereld van de vogeltellers.

Een nieuw tijdperk
Dit bijzonder fraai vormgegeven boek verschijnt ter gelegenheid van enkele ingrijpende veranderingen. De ‘oude’ telpost is verdwenen bij de dijkversterking en op 5 april 2014 is een unieke nieuwe telpost in gebruik genomen. Daarnaast verandert het uitzicht ingrijpend: van eindeloos akkerland naar een uitgestrekt binnendijks getijdengebied met slikken en schorren: ‘Waterdunen’. Een nieuw tijdperk is aangebroken!

Gegevens
Tekstbijdragen: Sander Lilipaly, Thomas Luiten, Eric Marteijn, Peter Meininger, Gerard Troost, Rinse van der Vliet & Pim Wolf. Eindredactie: Peter Meininger.

Telgroep Breskens 2014.Vogeltrek bij Breskens. Tien miljoen vogels in tienduizend uren: voorjaarstrek 1981-2013. Telgroep Breskens, publicatie 7, Vlissingen. 232 pagina’s, gebonden in harde kaft, geheel in kleur met talrijke foto’s en grafieken.

Bestellen door het overmaken van € 14,- (inclusief verzending binnen Nederland; € 20 naar België ) op IBAN NL87INGB0000076442 t.n.v. P.L. Meininger te Vlissingen, onder vermelding van 'Breskens 2014’. Graag volledig postadres vermelden!

 

Afhalen op de telpost: € 10,-