Bonte Kraai, Rheden 3 maart 2011. Foto: Harvey van Diek

Bonte Kraaien en het PTT

Voor grote zwermen Bonte Kraaien in Nederland, moet je oude boeken induiken of je oor te luister leggen bij bejaarde vogelaars. Tegenwoordig is deze soort zo schaars dat hij op de voorpagina van Waarneming.nl in lichtrood wordt vermeld; dezelfde indicatie als IJsduiker en Kleine Burgemeester.

Toch is het nog niet zo lang geleden dat Bonte Kraaien bij ons tot de gewone overwinteraars werden gerekend. Het proces van achteruitgang was echter al midden twintigste eeuw merkbaar, het eerst in de zuidelijke regionen van ons land. Het vormde onderdeel van een grootschalig fenomeen dat zich over heel West-Europa uitstrekte. Verminderde trekdrang van noordelijke populaties was hiervan de oorzaak. Waarom de noordelijke Bonte Kraaien dichter bij huis blijven overwinteren? Het kan aan klimaatverandering liggen, maar de sterk toegenomen afvalstroom van de groeiende menselijke bevolking is een minstens zo plausibele verklaring.

Verdwijning gedocumenteerd

De (bijna) verdwijning uit ons land, geplaatst in een breed historisch en geografisch perspectief, wordt gedocumenteerd door Willem van Manen in de december-nieuwsbrief van het PTT. Het aantal van misschien wel 100.000 overwinteraars rond 1950 is inmiddels gereduceerd tot hooguit enkele tientallen. Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Systematische wintertelling: PTT

De afname van de Bonte Kraai is, net als trends van andere overwinteraars, goed vastgelegd via het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT). Het oudste monitoringproject van Sovon, gestart in 1978 met de eerste proeftellingen. In het decembernummer van Sovon-Nieuws worden de resultaten samengevat.

Nieuwe telling

Half december begint weer de telperiode van dit eenvoudige maar zinvolle project (15 december t/m 1 januari). Tellers, vooral ook voor 'oude' routes die niet meer onderzocht worden, zijn altijd welkom. Een goede gelegenheid om in december weer een dagje lekker buiten te zijn!