Foto: Romke Kleefstra

Bomvolle zaal voor de Huiszwaluw

Al sinds begin jaren ’90 organiseren Sovon en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) gezamenlijke bijeenkomsten voor de vrijwilligers in Friesland. De 49e editie daarvan stond geheel in het teken van de Huiszwaluw. Bijna 90 belangstellenden kwamen af op lezingen van Theunis Piersma en Albert de Jong.

De voor- en najaarsbijeenkomsten van Sovon en FFF vinden jaarlijks plaats in het dorp Grou, in de maanden maart en november en trekken doorgaans 70-100 belangstellenden. Vaak staan de avonden in het teken van lezingen over steltlopers, roofvogels of ganzen, soorten die in Friesland veel geteld worden. Ditmaal ging alle aandacht uit naar Huiszwaluwen. Theunis Piersma's lezing kwam goeddeels overeen met die op de Landelijke Dag. Hij presenteerde resultaten van zijn huiszwaluwenonderzoek in Gaast, ging in op de relatie tussen de achteruitgang van de Huiszwaluw en de staat waarin ons boerenland anno 2018 verkeerd en gaf hypothesis voor de problemen waarmee de Huiszwaluw kampt.

Dicht bij nattigheid

De verspreiding en trends van de soort laat zien dat de Huiszwaluwen nabij waterrijke gebieden, zoals IJsselmeer, Friese meren en Lauwersmeer, nog stand houden. Verder weg van nattigheid is het kommer en kwel met de soort. Kennelijk spelen de insecten van rietland en water een belangrijke rol voor de ‘Wytgatsweltsjes’ (Friese naam voor Huiszwaluw).

Nestonderzoek 2018

Albert de Jong nam het publiek na de pauze mee in de toekomst: hoe we met het Jaar van de Huiszwaluw proberen uit te vinden wat er aan de hand is met de Huiszwaluw. Informatie over hoe je mee kan doen aan het ‘Jaar van de Huiszwaluw’ is op Jaarvandehuiszwaluw.nl te vinden.