Boerenzwaluw

Resultaten Publiekstelling Boerenzwaluw

Voor het derde achtereenvolgende jaar vindt de publiekstelling van de Boerenzwaluw plaats. We roepen iedereen op om nesten van boerenzwaluwen door te geven via de projectpagina. De tellingen van de afgelopen twee jaar hebben samen met andere onderzoeksprojecten aardig wat informatie opgeleverd.

In 2012 zag het er minder rooskleurig uit voor de Boerenzwaluw in vergelijking met een jaar eerder. Boerenzwaluwen kwamen laat en verspreid aan, er was een lager aantal broedparen en ook was het broedsucces matig. Het aantal uitgevlogen jongen was over het algemeen aan de lage kant.

Boerenzwaluwen hebben gemiddeld 6,8 uitgevlogen jongen nodig om de populatie stabiel te houden en dat is niet in elke regio in Nederland gehaald. Ook in 2013 komen veel paren laat aan. Het is dus de vraag of het benodigde aantal jongen per paar dit jaar wordt gehaald.

Geolocators

Elk jaar vliegen miljoenen boerenzwaluwen van Europa naar Afrika en terug. Speciaal onderzoek met geolocators leverde enorme verrassingen en nieuwe inzichten op. Zo kon de trekroute, overwinteringsplaats en reisduur worden bepaald.

Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland hebben een flyer samengesteld met de belangrijkste resultaten uit zowel de publiekstellingen en het onderzoek met de geolocators. 

Tel ook dit jaar mee!

Vogelbescherming Nederland en Sovon roepen bewoners van het landelijk gebied op om ook in 2013 het aantal boerenzwaluwen op hun erf door te geven via www.sovon.nl/publiekstellingboerenzwaluw. Dat kan tussen 20 mei en 15 juni (eerste broedperiode) en tussen 5 en 25 juli (tweede broedperiode).

Download de flyer »