Foto: Arjan Boele

Boerenzwaluwen profiteren van rustig weer

Trekkende Boerenzwaluwen houden van rustige weersomstandigheden. Wat dat betreft waren de afgelopen dagen ideaal – voor zover ze tenminste niet in mist gehuld waren.

Na bijna twee weken regenachtig en soms onstuimig weer, zorgde een naderend hogedrukgebied voor kalme omstandigheden. De Boerenzwaluwen profiteerden daarvan door massaal op de wieken te gaan.

De Nederlandse trektelposten registreerden op 21, 22 en 23 september ruim 80.000 trekkende Boerenzwaluwen. Op verschillende telposten werden er 2000-4000 of nog meer gezien, en dat is veel voor ons land. Het was in die dagen op de meeste telposten de talrijkst waargenomen soort. Het oosten en in mindere mate midden van het land kregen (zoals gebruikelijk in het najaar) meer van deze trek te zien dan het westen, zo blijkt uit de gegevens van trektellen.nl.

Een mooi gezicht, massale boerenzwaluwentrek. Het kan zich heel hoog afspelen (en dan ben je blij met wat bewolking), maar in de koele ochtenduren of bij tegenwind ook heel laag boven de grond. In tegenstelling tot de meeste overdag trekkende vogelsoorten is de trek niet geconcentreerd in de ochtend, maar kan deze de hele dag doorgaan.