Bennie van den Brink ontvangt z'n koninklijke onderscheiding

Boerenzwaluw-onderzoeker Bennie van den Brink Koninklijk onderscheiden

Vandaag is tijdens de Landelijke Dag boerenzwaluw-onderzoeker Bennie van den Brink Koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd  tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor Sovon en Vogelbescherming betekent de onderscheiding een erkenning voor de  enorm belangrijke bijdrage die Van den Brink heeft geleverd aan het onderzoek naar vogels met name boerenzwaluwen en de bescherming er van.

Bennie van den Brink, van beroep onderwijzer, is al decennia actief  betrokken bij vrijwillig onderzoek naar vogels. Voor de eerste broedvogelatlas van Sovon, waarvan het veldwerk in 1973 startte, leverde hij gegevens uit het district Veluwe. In het daaropvolgende project, de atlas van de Nederlandse vogels, was hij al actief in twee districten, te weten de Veluwe en Overijssel Noord.

Met name in de laatstgenoemde regio heeft hij zich ontpopt als een eminent veldwerker en een inspirator voor vele, vaak jonge vogeltellers en –ringers. Zijn kennis, zijn niet aflatend enthousiasme en het feit dat hij de waarnemingen steeds in de context plaatsen van de ecologie en bescherming van soorten lokten velen zijn kant op. Dat hij zich ook nog eens specialiseerde in een aansprekende soort als de boerenzwaluw heeft die ontwikkeling verder versterkt.

Voor Sovon en Vogelbescherming zijn mensen als Bennie van ongelooflijk groot belang.  Het gedreven en deskundig uitvoeren van tellingen en metingen ten dienste van de bescherming van vogels, het enthousiasmeren en opleiden van nieuwe tellers en het publiceren van de bevindingen zijn zeer waardevol om tellers en beschermers te rekruteren en betrokken en deskundig te houden. Mede door zijn resultaten heeft de kennisontwikkeling over soorten als de Boerenzwaluw een grote impuls gekregen. Hij was ook altijd bereid om in het werk van  Vogelbescherming en Sovon te participeren en ons gevraagd en ongevraagd advies te geven, zoals bij het zeer succesvolle project ‘Jaar van de Boerenzwaluw’ in 2011.

Heel bijzonder is dat Bennie ‘zijn’ boerenzwaluw is gaan volgen naar de overwinteringskwartieren in Afrika. De kennis die hij daar vergaarde over het wel en wee van deze soort en de manier waarop hij daarover publiceerde in vele artikelen en op de website www.boerenzwaluw.nl bleek ongelooflijk belangrijk om te begrijpen wat er met deze soort, een icoon van het boerenland, aan de hand was. Met de kennis die dankzij Bennie van den Brink is verkregen zijn gerichte beschermingsacties voor boerenzwaluwen ontwikkeld. In Nederland, maar ook elders langs de lange trekweg naar Afrika die dit bijzondere vogeltje jaarlijks aflegt.