De Gele Kwikstaart is een van de te verwachten soorten. - foto: Harvey van Diek

Boerenlandvogels tellen in Zeeland: iets voor jou?

Meten of natuurvriendelijk beheer de Zeeuwse broedvogels helpt? Je kunt een steentje bijdragen door een klein gebied in de peiling te houden.

De Provincie Zeeland verstrekt subsidies aan boeren om hun land natuurvriendelijk te beheren. Om te bezien of dit  het gewenste positieve effect heeft op broedvogels, wil de provincie deze gebieden (hooguit enkele hectares) op broedvogels laten karteren. Sovon fungeert als tussenschakel.

Broedvogels karteren

Vrijwillige vogelaars worden van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Ervaring met broedvogels karteren is daarbij wel gewenst. Woon je in Zeeland en heb je belangstelling? Stuur een mailtje aan Jan-Willem Vergeer en je krijgt een overzicht van de telgebieden in jouw omgeving. Help je mee? Dankjewel!