‘Pleisierig vinke’ en ‘lecker drinke’ - De vinkenbanen van Bloemendaal

Boek vinkenbanen Bloemendaal verschenen

Bij de Stichting Ons Bloemendaal is van de hand van Gert Baeyens een boek over de vinkenbanen van Zuid-Kennemerland verschenen.

De titel luidt: ‘Pleisierig vinke’ en ‘lecker drinke’ - De vinkenbanen van Bloemendaal

Dat Bloemendaal een rijke historie kent, is algemeen bekend. Dat er vinkenbanen in bedrijf zijngeweest, lijkt niet elke ingezetene te weten. Dat het er zoveel waren en dat daar in situ nog zo veel van is terug te vinden, hebben de auteur en haar medewerkers Wim Post, Hans Vader, Joop Mourik & Martin Bunnik aanvankelijk totaal niet vermoed.

De bloei van de vinkerij is in Bloemendaal te verklaren door de som van twee elementen: landschap en geld. Grote relatief open vlaktes en grootgrondbezitters die baadden in weelde. Zij konden de huisjes en vogels onderhouden en vinkersbazen en knechten betalen die uiteindelijk hun métier bijzonder goed verstonden. Duizenden, tienduizenden risten met vinken zijn tenslotte op de pluimveemarkten verkocht. De kroketten van weleer!

De banen ten noorden van de Zandvoortselaan liggen op korte afstand van elkaar, zowel in de noord-zuid richting als oost-west bekeken. De zuidelijke banen bestrijken een groter oppervlak, mede doordat de buitenplaatsen over meerdere strandwallen en -vlaktes verspreid lagen, tot zelfs in de jonge duinen. Vanaf 1912 werd de ouderwetse vinkenvangst verboden.

In de zeeduinen van onze streek liggen nu nog twee wetenschappelijke ringstations om vogels met behulp van hun individueel genummerde pootring op hun trekroute te volgen.

Het boek kost € 19,95 (donateurs betalen €17,50), inclusief verzendkosten € 24,50, telt 120 pagina's, en is te bestellen via onsbloemendaal@live.nl.