Jacob Walters met voor ringonderzoek gevangen Kleine Plevier.

Boek over Jacob Walters, vogelonderzoeker

Martin Melchers heeft een paar jaar gewerkt aan een publicatie over zijn ornithologische leermeester Jacob Walters. Inmiddels is het boek bijna klaar om naar de drukker te gaan.  

Jacob Walters, door Martin eerbiedig 'meneer Walters' genoemd, was een productief mens. Hij publiceerde in zijn leven 140 artikelen, waarvan de meeste over vogels gaan. Zijn werkgebied omvatte vooral Amsterdam, met name de nieuwe opspuitingen voor havenuitbreiding, en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit was het toneel van zijn diepgravende studies naar bijvoorbeeld de broedbiologie van enkele plevieren, en zijn soms tientallen jaren omspannende broedvogeltellingen. Lees hier meer over Jacob Walters.

Lijvig boekwerk

Inmiddels is het boek voltooid. Het verschijnt half oktober en zal in eigen beheer worden uitgegeven. Dat betekent dat er er een unieke oplage van 250 genummerde exemplaren wordt uitgebracht. Het boek is 530 pagina’s dik, wordt in kleur gedrukt, met een harde kaft.  Het wordt verkocht tegen de kostprijs. In de bijlage alvast een voorproefje van hoe het boek eruit gaat zien.

Voorintekening

De voorintekening voor liefhebbers gaat als volgt:

  • Bij ophalen van het boek. Je bestelt het boek door 39,50 over te maken op rekening: NL30INGB0005141838 t.n.v. Martin Melchers Stadsecologie Amsterdam, onder vermelding van voorintekening boek Walters.De boeken worden in volgorde van betaling gereserveerd. De exacte datum van de boekpresentatie is nog niet bekend, maar zodra ik weet waar en wanneer het is, ontvang je een uitnodiging. Op de boekpresentatie kun je dan je genummerde exemplaar komen ophalen.
  • Bij verzending. Verhoog het bedrag met 10,00 euro verzendkosten en maak het bedrag van 49,50 over op rekening: NL30INGB0005141838 t.n.v. Martin Melchers Stadsecologie Amsterdam, onder vermelding van voorintekening boek Walters.