Cover boek Bedreigde vogels in Nederland

Boek Bedreigde vogels in Nederland gepresenteerd

Strandplevier, Ortolaan en Kwartelkoning. Ze komen allemaal langs in het boek Bedreigde vogels in Nederland. Op 7 november overhandigde Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming, het eerste exemplaar aan Jan Terlouw. In zes hoofdstukken lees je meer over bedreigde vogelsoorten, ingedeeld per landschap. Maar niet voordat per landschapstype de bedreigingen én kansen voor vogels besproken zijn.

Naast de soortspecifieke beschrijvingen worden er populatietrends en verspreidingskaarten gepresenteerd. Als interessante aanvulling zijn ook de gemiddelde aantalstrends van karakteristieke soorten per landschap weergegeven. De kaartjes geven aan waar er zogenaamde ‘hotspots’ voorkomen van Rode Lijstsoorten in ons land. De hoofdstukken gaan in op de belangrijke drukfactoren per landschapstype die gezorgd hebben voor de Rode Lijststatus en geven mogelijke oplossingsrichtingen voor beheer en bescherming.

Per landschapstype, zoals hier Bos, worden de soorten van de Rode Lijst beknopt besproken.

Telwerk als basis

We zijn als Sovon gepast trots dat het basismateriaal voor de kaarten en aantalstrends afkomstig zijn uit de meetnetten in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring en uit de Vogelatlas. De vele duizenden teluren van onze waarnemers worden zo weer op een uitstekende manier voor het voetlicht gebracht. Het mooi vormgegeven boekwerk met prachtige tekeningen van Elwin van der Kolk is te verkrijgen via de webshop van Vogelbescherming Nederland.

Een uitgebreidere introductie op het boek lees je op de website van Vogelbescherming.