Klaar met je BMP-ronde? Maak een LiveAtlas-lijst

BMP-telling aanvullen tot lijstjes voor de LiveAtlas: hoe werkt het?

Sinds kort kun je aan het einde van je  BMP-telling, als je deze uitvoert met Avimap, je waarnemingen aanvullen tot een volledige lijst voor LiveAtlas. Misschien had je deze optie al gezien. We leggen graag even uit hoe het werkt, zodat je zelf kunt beslissen of je het leuk én verantwoord vindt.

Wat is LiveAtlas?

LiveAtlas is een eenvoudig telproject, dat uitgaat van complete soortenlijstjes per route of km-hok. Met volledige lijsten, gekoppeld aan een vastgelegde tijdseenheid, kunnen we de aan- en afwezigheid van soorten op landelijke schaal blijven volgen én de jaarfenologie van alle soorten in beeld brengen. LiveAtlas is, anders dan de meetnetten waar het BMP ook bij hoort, niet bedoeld om trends te berekenen. Lees hier meer.

Aanvullen met niet-broedvogels

Wat?

Bij broedvogeltellingen (BMP) ben je gericht op vogels die in jouw gebied kunnen broeden. Dat betekent dat je meestal niet al je  waarnemingen noteert. Bijvoorbeeld een (zeker niet in je gebied broedende) Blauwe Reiger in een slootje, wat rondhangende Kokmeeuwen, een doortrekkende Oeverloper, jagende Buizerd vanuit het bos verderop of foeragerende Gierzwaluwen.

Hoe?

Tijdens tellingen in kleine gebieden, die niet zo lang duren, kun je deze waarnemingen vaak wel onthouden (of met broedcode 0 invoeren). Aan het einde van zo’n BMP-telling kun je  nu ervoor kiezen om daarmee een complete lijst te maken. Dat gaat zo:

  1. Je vinkt dan de optie om aan te vullen.
  2. Je kiest vervolgens voor [NEE] bij de vraag of je verdergaat met je track. Avimap maakt vervolgens een LiveAtlas-lijst aan op basis van jouw BMP-telling.
  3. Vul deze lijst aan met de andere soorten die je hebt waargenomen. Je kunt kiezen voor ‘aanwezig’ of een aantal invullen als je dat nog weet. De telling wordt als aparte LiveAtlas in je tellijst in Avimap zichtbaar. Na uploaden is deze op www.liveatlas.nl te vinden.

Verantwoord?

Bij de aanvulling is het dus belangrijk dat je alle aanwezige soorten noteert, ook als je een BMP-B telling uitvoert. Daarbij put je (als je niet gewerkt hebt met broedcode 0)  uit je geheugen. Vooral bij lange tellingen is het risico aanwezig dat je soorten vergeet. Het is aan jou om die inschatting te maken. Ga je teveel twijfelen... dan is het advies: niet doen.

Waarom?

Door je telling aan te vullen tot een complete lijst, verrijk je de gegevens van je BMP-telling. Met name doortrekkers en andere niet-broedende vogels die wél aanwezig waren worden op deze manier ook in kaart gebracht. LiveAtlas is overigens allereerst gericht op het maken van volledige uurlijstjes per km-hok, zoals dat ook voor de Vogelatlas is gedaan. Zo kun je naast je BMP-tellingen heel gemakkelijk ook nog andere waardevolle tellingen doen.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen hierover? Kijk bij de FAQs of stel deze even via de mail aan Albert de Jong | LiveAtlas-team