Copyright eddh.de

BMP-tellers gevraagd voor Vliegbasis de Peel

Henk Veerdig, hoofd vogelwacht van de vliegbases Volkel/De Peel is op zoek naar vrijwilligers die eerdere BMP-inspanningen van vogelwerkgroep 't  Vuggelke/IVN Bakel-Milheeze-Rips naar de verspreiding van broedvogels op vliegbasis de Peel willen voortzetten.

Op nagenoeg alle vliegvelden van de Koninklijke Luchtmacht zijn vrijwilligers actief die een specifieke groep inventariseren, zoals broedvogels, dagvlinders, reptielen, amfibieën, mossen, etc. Dit levert naast veel goodwill elk jaar een schat aan informatie op, op basis waarvan de Vogelwachten het terreinbeheer mede kunnen onderbouwen en/of bijsturen. In theorie leveren de vrijwilligers zelfs veel meer informatie dan de ecologen van de Defensie doen. De vrijwilligers leveren jaarlijks inventarisatiegegevens, terwijl onze eigen ecologen hooguit eens in de 6 jaar inventariseren.

Vliegterrein De Peel (officieel de LGen Bestkazerne) ligt in atlasblok 5222 ('Meerelsche Peel). Exact op de plek waar het Peelkanaal het ongeveer 500ha grote gebied doorkruist. Dit kanaal is tevens de grens tussen Brabant en Limburg. Het terrein ligt op de westzijde van de zogenaamde Peelrug of Peelhorst. De grond bestaat voornamelijk uit een zwak lemig dekzandmengsel (veldpodzolgrond), afgewisseld met stuifzand. Het gebied beslaat ongeveer 170 ha grasland, zo'n 150 ha bos (delen loof-, populier-, naald- en gemend bos), en enkele stukken droge heide en stukken vochtige tot natte heide.

Het gebied staat bekend om o.a. veldleeuweriken, wulpen, kwartels, grasmussen, gekraagde roodstaarten, roodborsttapuiten, spechten, de wielewaal en geelgorzen, om maar eens wat mooie soorten te noemen. Een enorm interessant gebied dus.

Henk nodigt potentiële kandidaten uit om een afspraak te maken, zodat hij het bijzondere veld kan laten zien, alvorens men een besluit neemt. Hij kan drie zaken bieden: een goede toegangsregeling, een prachtige natuurbeleving op een militair terrein waar het immer zeer rustig is (er wordt al jaren niet meer gevlogen door de Luchtmacht aldaar) en een evaluatie afsluiting in de vorm van een heerlijke maaltijd, samen met de inventarisatiegroep die op Vliegbasis Volkel de BMP uitvoert.

Uiteraard is het afhankelijk van de hoeveelheid kandidaten en hun bereidheid (in overleg) in hoeverre het hele of juist bepaalde delen geïnventariseerd zullen worden. Hij is ervan overtuigd dat een kleine rondleiding de mensen snel zullen overtuigen hoe fraai en uniek (afgesloten als militair terrein) het gebied is.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Leo Ballering

Leo Ballering
Sovon Districtscoördinator zeldzame soorten en kolonievogels Noord-Brabant Oost (D16)
Lsb.Brabantoost@sovon.nl